Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Konferencja pt. „Język – lektura – interpretacja w dydaktyce szkolnej”

16.02.2017 - 10:27, update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

Od 24 do 25 maja 2017 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywać się będzie ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Język – lektura – interpretacja w dydaktyce szkolnej”, której organizatorem jest Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej.

Według Marthy C. Nussbaum jedną z powinności szkoły jest wpieranie krytycznego myślenia, a tym samym odwagi, jakiej wymaga wyrażanie sprzeciwu wobec dominujących opinii. Niebagatelną rolę w kształceniu tej umiejętności odgrywają lekcje języka polskiego, na których wielokierunkowa refleksja nad językiem zwiększa szansę na rozmaite interpretacje tekstów kultury.

Konferencja „Język – lektura – interpretacja w dydaktyce szkolnej” zostanie poświęcona tym trzem obszarom działań obecnych na kolejnych etapach edukacji. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się między innymi następujące kwestie:

  • od słowa do tekstu, od tekstu do słowa,
  • edukacja językowa jako środek do rozumienia świata,
  • interdyscyplinarność edukacji polonistycznej,
  • nie tylko poloniści – miejsce i rola interpretacji na innych przedmiotach,
  • interpretacja a system edukacji,
  • etyka i interpretacja.

 

Program konferencji (pdf)                                                                               

 

return to top