Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Doroczna konferencja European University Association 2018

28.03.2018 - 11:59, aktualizacja 28.03.2018 - 11:59
Redakcja: admin

„Engaged and responsible universities shaping Europe” to temat przewodni dorocznej konferencji European University Association (EUA), która w 2018 roku odbywać będzie się od 4 do 6 kwietnia w Zurychu (Szwajcaria). Konferencję poprzedzą posiedzenia zarządu i rady EUA, spotkanie rektorów (w formule Leadership Roundtable), a także posiedzenie zgromadzenia ogólnego.

W corocznych spotkaniach uczestniczą rektorzy europejskich uczelni, w tym reprezentanci polskich szkół wyższych, członkowie EUA oraz przedstawiciele międzynarodowych instytucji związanych ze szkolnictwem wyższym. Podczas tegorocznego wydarzenia Uniwersytet Śląski reprezentować będą: JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek, a także prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – rektor UŚ w latach 2008–2016, członek zarządu EUA.

W trakcie konferencji omówiony zostanie szereg tematów związanych z rolą uniwersytetów w kontekście potrzeb i oczekiwań społecznych –  z ich społeczną misją, odpowiedzialnością i zaangażowaniem. Poruszone zostaną kwestie dotyczące relacji uczelni z otoczeniem, w tym udział szkół wyższych w rozwoju społeczeństw opartych na wiedzy.

Wydarzenie ma stanowić forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Spotkanie będzie zatem okazją do omówienia takich tematów, jak czynniki wpływające na definiowanie społecznej odpowiedzialności uczelni (na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim) czy sposoby i przykłady realizacji misji społecznej odpowiedzialności. Podczas konferencji poruszone zostaną zagadnienia związane z możliwościami nowych metod współpracy badawczej, rozpowszechniania i wykorzystywania ich wyników oraz realizacji badań transdyscyplinarnych. Jednym z tematów dyskusji będzie wkład uniwersytetów w zrównoważony rozwój europejskiego społeczeństwa i gospodarki, jak również ich rola i znaczenie dla regionów.

Na temat kształtowania społecznej odpowiedzialności szkół wyższych dyskutować będą także rektorzy uczestniczący w poprzedzającym konferencję spotkaniu Leadership Roundtable. W sesji udział wezmą JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – członek zarządu EUA. 

return to top