Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Interdyscyplinarne seminarium pt. „Konflikty w gospodarowaniu przestrzenią i zasobami Ziemi”

19.02.2016 - 14:44, aktualizacja 19.02.2016 - 14:44
Redakcja: admin

10 czerwca 2016 r. na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu odbędzie się interdyscyplinarne seminarium pt. „Konflikty w gospodarowaniu przestrzenią i zasobami Ziemi”. Wśród proponowanych tematów znajdują się:

  • „Konflikty społeczno-środowiskowe wokół inwestycji przemysłowych oraz infrastrukturalnych”,
  • „Konflikty społeczno-środowiskowe na terenach zurbanizowanych (miejskich)”,
  • „Konflikty społeczno-środowiskowe na obszarach przyrodniczo cennych”,
  • „Gospodarka przestrzenna w opinii lokalnych społeczności”,
  • „Społecznie akceptowalne kierunki rewitalizacji terenów zurbanizowanych i poprzemysłowych”.


Zgłoszenia udziału przyjmowane będą do 30 marca.

Wydarzenie organizowane jest przez Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Katowicki oraz Centrum Studiów Polarnych (KNOW).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.zasobyziemi.us.edu.pl.

return to top