Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Konferencja pt. „Oświata – kultura – środowisko lokalne – osiągnięcia, wyzwania, perspektywy”

05.02.2020 - 11:39, aktualizacja 05.02.2020 - 11:39
Redakcja: OO, Sekcja Prasowa
Tagi: konferencja, kultura, oświata, pogranicze polsko-czeskie

Od 1 do 2 kwietnia 2020 roku na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie odbywać się będzie X międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Oświata – kultura – środowisko lokalne – osiągnięcia, wyzwania, perspektywy”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Spotkanie stanowi kontynuację rozważań podjętych na poprzednich konferencjach z cyklu „Aktywizacja jednostek, grup i zbiorowości w środowisku lokalnym”. Celem wydarzenia jest dyskusja nad wspieraniem edukacji regionalnej oraz wykorzystaniem potencjału pogranicza polsko-czeskiego.

W pierwszym dniu konferencji zaplanowano obrady plenarne z udziałem zagranicznych gości oraz trzy panele, w których uczestniczyć będą m.in. czynni zawodowo nauczyciele, pedagodzy szkolni, animatorzy i twórcy kultury, badacze, przedstawiciele instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych. W drugim dniu natomiast odbędą się warsztaty, których celem będzie zachęcenie młodzieży do udziału w kulturze oraz zwiększenie liczby odbiorów i twórców kultury.

return to top