Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Podpisanie umów o współpracy z trzema szkołami

12.03.2019 - 13:46, aktualizacja 12.03.2019 - 13:46
Redakcja: admin

Uniwersytet Śląski nawiąże współpracę z kolejnymi szkołami. W środę 13 marca 2019 roku podpisane zostaną trzy umowy: z Powiatowym Zespołem nr 11 Szkół Ogólnokształcących w Kętach – I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach, z Zespołem Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej oraz z Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.

Współpraca umożliwi uczniom udział w wybranych wykładach, seminariach i warsztatach odbywających się na terenie uczelni, wykładowcy akademiccy prowadzić będą zajęcia dla nich również na terenie szkoły. W ramach umów wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych otrzymają nauczyciele, a studenci Uniwersytetu Śląskiego będą mogli odbywać w szkole praktyki pedagogiczne lub uczestniczyć w zajęciach obserwacyjnych.

Z kolei realizację wspólnych projektów, a także współpracę w zakresie organizacji i promocji wydarzeń kulturalnych oraz edukacyjnych zakłada porozumienie z Górnośląskim Centrum Edukacyjnym. W ramach kooperacji przewidziane jest również animowanie i tworzenie sieci współpracy, mających na celu efektywniejsze wykorzystanie potencjału naukowego i kadrowego obu stron.

Podpisanie umów odbędzie się podczas dnia otwartego na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego. Dokumenty sygnować będą dyrektorzy jednostek oraz prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek. Realizatorem współpracy ze strony uczelni będzie Wydział Artystyczny.

return to top