Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Podpisanie umowy z Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie

21.02.2017 - 16:08, aktualizacja 21.02.2017 - 16:08
Redakcja: admin

W środę 22 lutego 2017 roku zostanie podpisana umowa o współpracy, której celem będzie rozwój kontaktów i wymiana doświadczeń w sferze działań dydaktyczno-naukowych pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie. Dokument sygnować będą prorektor ds. finansów i rozwoju dr hab. prof. UŚ Michał Daszykowski oraz dyrektor szkoły mgr Danuta Łabaj.

Współpraca ma na celu zapewnienie uczniom wyższej jakości kształcenia oraz umożliwienie pogłębiania wiedzy i zainteresowań. Obejmować będzie m.in. współprowadzenie wybranych lekcji przez nauczycieli akademickich wspólnie z nauczycielami gimnazjum, wspieranie nauczycieli w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz uczestnictwo uczniów w zajęciach prowadzonych przez pracowników akademickich i studentów na terenie Uniwersytetu Śląskiego. Umowa zakłada również działalność edukacyjną w zakresie profilaktyki zagrożeń i zachowań ryzykownych, prowadzenie grup socjoterapeutycznych, konsultacje merytoryczne i metodyczne oraz tworzenie projektów naukowo-badawczych. Ponadto współpraca otwiera możliwość prowadzenia badań wśród nauczycieli, uczniów oraz rodziców, które staną się podstawą prac licencjackich, magisterskich i naukowych z zakresu edukacji.

W uroczystości podpisania umowy, która rozpocznie się o godz. 10.30 w sali kameralnej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, udział wezmą przedstawiciele uczelni oraz uczniowie i nauczyciele cieszyńskiego gimnazjum. Spotkanie otworzy dr Ilona Fajfer-Kruczek z Zakładu Pedagogiki Specjalnej (WEiNoE). Wykłady okolicznościowe wygłoszą: dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji prof. dr hab. Zenon Gajdzica, dyrektor Instytutu Nauk o Edukacji dr hab. prof. UŚ Krzysztof Śleziński oraz wydziałowy koordynator współpracy ze szkołami dr Dorota Prysak. W programie wydarzenia zaplanowano również zwiedzanie WEiNoE, warsztaty integracyjne dla uczniów klasy pierwszej oraz warsztaty profilaktyczne dla uczniów klasy trzeciej gimnazjum.

Realizatorem porozumienia ze strony Uniwersytetu Śląskiego będzie Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji. Osobami koordynującymi współpracę – dr Ilona Fajfer-Kruczek , dr Dorota Prysak, dr Magdalena Ochwatdr Magdalena Ślawska oraz mgr Jolanta Pakońska.

return to top