Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Spotkanie ekspertów powołanych do prac nad strategią nauczania i promocji języka polskiego w świecie

18.01.2017 - 11:43, aktualizacja 18.01.2017 - 11:43
Redakcja: admin

20 stycznia 2017 roku w godz. od 12.00 do 15.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbędzie się spotkanie inaugurujące prace komisji eksperckiej powołanej do opracowania strategii nauczania i promocji języka polskiego w świecie. Projekt stworzenia spójnej strategii, którego koordynatorem na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest Uniwersytet Śląski, ma na celu opracowanie i wdrożenie spójnych działań, które dotyczyć będą nauczania języka polskiego jako obcego we wszystkich przedziałach wiekowych oraz na wszystkich poziomach zaawansowania – zarówno w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego, jak i w ramach innych działalności. Efekty projektu mają za zadanie promować naukę języka polskiego w świecie oraz wpływać na poprawę wizerunku Polski na arenie międzynarodowej.

Do prac w komisji eksperckiej zostali powołani przedstawiciele uczelni, których duże doświadczenie glottodydaktyczne ma zapewnić wysoki poziom merytoryczny podjętych działań. W skład grona ekspertów wchodzą:

 • prof. dr hab. Władysław T. Miodunka (Uniwersytet Jagielloński, Rada Języka Polskiego) – przewodniczący,
 • prof. dr hab. Jolanta Tambor (Uniwersytet Śląski) – zastępca przewodniczącego,
 • dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak (Uniwersytet Śląski),
 • prof. dr hab. Stanisław Dubisz (Uniwersytet Warszawski, Rada Języka Polskiego),
 • prof. dr hab. Jan Mazur (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej),
 • prof. dr hab. Kazimierz Ożóg (Uniwersytet Rzeszowski, Rada Języka Polskiego),
 • prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska (Uniwersytet Śląski),
 • prof. dr hab. Adam Pawłowski (Uniwersytet Wrocławski),
 • prof. dr hab. Dorota Praszałowicz (Uniwersytet Jagielloński),
 • dr hab. Anna Seretny (Uniwersytet Jagielloński),
 • prof. dr hab. Roman Szul (Uniwersytet Warszawski),
 • prof. dr hab. Tadeusz Zgółka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Rada Języka Polskiego).
return to top