Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Spotkanie informacyjne nt. wolontariatu w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw

07.01.2016 - 12:25, aktualizacja 07.01.2016 - 12:25
Redakcja: admin

19 stycznia 2016 r. o godz. 10.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące wolontariatu w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Wolontariat skierowany jest przede wszystkim do studentów i absolwentów prawa, psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej oraz socjologii, którzy ukończyli co najmniej II rok studiów.

11 lutego 2005 r. zawarto porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Śląską Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach na podstawie, którego studenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach mają możliwość odbywania wolontariatu w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw. Punkty te działają w większości miast na terenie województwa śląskiego, a prowadzone są przez samorządy terytorialne i organizacje pozarządowe.

W ramach przygotowania do wolontariatu odbędą się dwa obligatoryjne szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej i prawnej, które poprowadzą pracownicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Zapisy na spotkanie informacyjne przeprowadza Biuro Karier pod numerem telefonu: 32 359 19 82.

Organizatorami wydarzenia są Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego oraz Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

return to top