Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

VI ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Psychologia – Konsumpcja – Jakość Życia”

08.01.2018 - 13:36, aktualizacja 08.01.2018 - 13:36
Redakcja: admin

19 i 20 września 2018 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbywać się będzie ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Psychologia – Konsumpcja – Jakość Życia”. To już szósta edycja organizowanego od 2009 roku cyklu konferencji mających na celu m.in. prezentację wyników badań oraz wymianę myśli badaczy zainteresowanych procesami związanymi z szeroko pojętą sferą konsumpcji i jej wpływem na jakość życia człowieka. Hasłem tegorocznego spotkania będzie „Ewolucja w wolnorynkowym panopticum”.

Wiodącym tematem obrad będzie nie tylko rola, jaką w podejmowaniu decyzji ekonomicznych na współczesnych rynkach dóbr, usług i idei odgrywają czynniki o naturze biologicznej oraz kontekst aktualnych uwarunkowań ekonomiczno-kulturowych, ale przede wszystkim ich wzajemne powiązania. „Ewolucja”, pozostając terminem o przyrodniczo-biologicznej proweniencji, we współczesnej nauce osiągnęła status docelowego eksplanansu każdej zmiany opartej o reguły replikacji, konkurencji i interakcji z elementami środowiska. Jednocześnie modelom ewolucyjnym na wolnorynkowym ringu idei wyzwanie ciągle rzucają teorie o charakterze społeczno-kulturowym. Konfrontacja obu podejść może okazać się ważnym krokiem w wyjaśnieniu specyfiki zachowań ekonomicznych człowieka i wskazać nowe kierunki działań aplikacyjnych.

Tematyka konferencji obejmuje także zagadnienia tradycyjnie podejmowane na styku psychologii i ekonomii, takie jak na przykład stosunek do pieniądza i dóbr materialnych, zachowania konsumenckie, podejmowanie decyzji, promocja i reklama. Odnosi się również do problematyki wartości i moralności oraz kwestii związanych z efektywnością ludzkich działań we wskazanych obszarach. Przyjmując, że jedynie podejście uwzględniające różnorodność perspektyw jest w stanie trafnie uchwycić wielorakie uwarunkowania zachowań konsumenckich i poczucia jakości życia, konferencja adresowana jest przede wszystkim do psychologów, kognitywistów, antropologów, socjologów, ekonomistów, specjalistów w zakresie zdrowia publicznego oraz przedstawicieli innych nauk, którzy w swojej działalności zajmują się wskazanymi zagadnieniami.

Chęć udziału w konferencji należy przesyłać drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mali: psychologia-konsumpcja@us.edu.pl. Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie Instytutu Psychologii UŚ.

Organizatorami wydarzenia są Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.

return to top