Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

Rozprawy doktorskie – mgr Barbara Flasz

18.05.2022 - 11:11 aktualizacja 18.05.2022 - 13:55
Redakcja: Ewelina Malinowska
Tagi: doktoranci, obrona, postępowanie awansowe, rozprawa doktorska

DYREKTOR

Instytutu Biologii Biotechnologii i Ochrony Środowiska

i  III Komisja  d/s Przeprowadzania Przewodów Doktorskich WNP IBBiOŚ

Uniwersytetu Śląskiego uprzejmie zawiadamiają,

że dnia 08.06.2022 r. o godz. 10:00

w formie zdalnej odbędzie się

 

Publiczna Obrona Rozprawy Doktorskiej

w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych,

w dyscyplinie nauki biologiczne

Mgr Barbary Flasz

pt.: „Oddziaływanie tlenku grafenu i/lub kwasu askorbinowego na potencjał reprodukcyjny oraz ekspresję witellogenin u Acheta domesticus z linii selekcjonowanych w kierunku różnej długości życia

 (przewód doktorski wszczęty w dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie biotechnologia)

której transmisja będzie dostępna pod adresem  https://youtu.be/CUASdyJEyg4

 

Promotor:

Prof. dr hab. Maria Augustyniak  (Instytut Biologii Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski, Katowice)

 

Recenzenci:

Prof. dr hab. inż.. Ewa Sawosz Chwalibóg (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Dr hab. Małgorzata Słocińska, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza  w Poznaniu)

 

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach. Streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Śląskiego www.bip.us.edu.pl

 

 


Dokumenty:

Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: obrona-doktorska-mgr-Barbara-Flasz.pdf

Recenzja 1: Recenzja-prof-Ewa-Sawosz-Chwalibóg.pdf

Recenzja 2: Recenzja-dr-hab-Malgorzata-Slocinska-prof-UAM.pdf

Streszczenie w języku polskim: Streszczenie-Flasz.pdf

Streszczenie w języku angielskim: Summary-Flasz.pdf

return to top