Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

   Biuro ewaluacji i obsługi instytutu

   40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 28

   mgr Jolanta Klabuhnpokój: B-13, tel. 2009361, jolanta.klabuhn@us.edu.pl

   mgr Ewelina Malinowska pokój: B-13, tel. 2009361, ewelina.malinowska@us.edu.pl

   mgr Dorota Siwińskapokój: B-12, tel. 2009592, dorota.siwinska@us.edu.pl

 

   Obsługa administracyjna Instytutu w zakresie:

 • obsługa administracyjna dyrektora instytutu
 • wsparcie organizacyjne i dokumentacyjne rady naukowej instytutu
 • prowadzenie ewidencji zespołów badawczych
 • monitorowanie składanych oświadczeń: o dziedzinie i dyscyplinie, o zaliczeniu do liczby „N” i o upoważnieniu UŚ do wykazania osiągnięć pracownika, dla celów ewaluacji jakości działalności naukowej
 • sprawozdawczość z działalności danej dyscypliny
 • współpraca z Działem Nauki i Badań oraz innymi jednostkami administracji ogólnouczelnianej
 • udział w przygotowaniu dokumentacji ewaluacyjnej
 • obsługa administracyjna postępowań awansowych
 • sprawozdawczość w zakresie ww. postępowań (m.in. sprawozdania wewnętrzne, dane do rankingów, sprawozdawczość w POL-onie)
 • monitorowanie widzialności dorobku naukowego na platformach: Portal Pracownika, PBN, Bibliografia Dorobku Pracowników UŚ
 • współpraca z Biblioteką Uniwersytetu m.in. w zakresie: rejestracji dorobku naukowego, uzupełniania profili ORCID
 • współpraca ze szkołami doktorskimi
return to top