Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

Skład Rady Naukowej Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

od dnia 24 lutego 2021 r.

 

1. Prof. dr hab. Maria Augustyniak

2. Prof. dr hab. Małgorzata Gaj

3. Prof. dr hab. Jacek Gorczyca

4. Prof. dr hab. Robert Hasterok

5. Prof. dr hab. Aleksander Herczek

6. Prof. dr hab. Ewa Kurczyńska

7. Prof. dr hab. Dorota Kwiatkowska

8. Prof. dr hab. Agnieszka Mrozik

9. Prof. dr hab. Mariusz Pietruszka

10. Prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget

11. Prof. dr hab. Magdalena Rost-Roszkowska

12. Prof. dr hab. Piotr Skubała

13. Prof. dr hab. Piotr Świątek

14. Prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik

15. Prof. dr hab. Piotr Węgierek

16. Prof. dr hab. Karina Wieczorek

17. Dr hab. Agnieszka Babczyńska, prof. UŚ

18. Dr hab. Jolanta Brożek, prof. UŚ

19. Dr hab. Dominik Chłond, prof. UŚ

20. Dr hab. Damian Gruszka, prof. UŚ

21. Dr hab. Urszula Guzik, prof. UŚ

22. Dr hab. Jolanta Kwaśniewska, prof. UŚ

23. Dr hab. Eugeniusz Małkowski, prof. UŚ

24. Dr hab. Anna Orczewska, prof. UŚ

25. Dr hab. Izabela Poprawa, prof. UŚ

26. Dr hab. Weronika Rupik, prof. UŚ

27. Dr hab. Grażyna Wilczek, prof. UŚ

28. Dr hab. Danuta Wojcieszyńska, prof. UŚ – dyrektor instytutu

29. Dr Agata Daszkowska-Golec, prof. UŚ

30. Dr Mariusz Kanturski, prof. UŚ – zastępca dyrektora instytutu

31. Dr Marek Marzec, prof. UŚ

32. Dr Tomasz Płociniczak, prof. UŚ

33. Dr Agnieszka Brąszewska

34. Dr Marta Dziewięcka

35. Dr Jacek Francikowski

36. Dr Małgorzata Kalandyk-Kołodziejczyk

37. Dr Anna Milewska-Hendel

38. Dr Krzysztof Sitko

39. Dr Sławomir Sułowicz

40. Dr Anna Urbisz

return to top