Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

Skład Rady Naukowej Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

od dnia 7 września 2021 r.

 

1. Prof. dr hab. Maria Augustyniak

2. Prof. dr hab. Małgorzata Gaj

3. Prof. dr hab. Jacek Gorczyca

4. Prof. dr hab. Robert Hasterok

5. Prof. dr hab. Aleksander Herczek

6. Prof. dr hab. Ewa Kurczyńska

7. Prof. dr hab. Dorota Kwiatkowska

8. Prof. dr hab. Agnieszka Mrozik

9. Prof. dr hab. Mariusz Pietruszka

10. Prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget

11. Prof. dr hab. Adam Rostański

12. Prof. dr hab. Magdalena Rost-Roszkowska

13. Prof. dr hab. Piotr Skubała

14. Prof. dr hab. Piotr Świątek

15. Prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik

16. Prof. dr hab. Piotr Węgierek

17. Prof. dr hab. Karina Wieczorek

18. Dr hab. Agnieszka Babczyńska, prof. UŚ

19. Dr hab. Jolanta Brożek, prof. UŚ

20. Dr hab. Dominik Chłond, prof. UŚ

21. Dr hab. Damian Gruszka, prof. UŚ

22. Dr hab. Urszula Guzik, prof. UŚ

23. Dr hab. Jolanta Kwaśniewska, prof. UŚ

24. Dr hab. Eugeniusz Małkowski, prof. UŚ

25. Dr hab. Anna Orczewska, prof. UŚ

26. Dr hab. Tomasz Płociniczak, prof. UŚ

27. Dr hab. Izabela Poprawa, prof. UŚ

28. Dr hab. Weronika Rupik, prof. UŚ

29. Dr hab. Grażyna Wilczek, prof. UŚ

30. Dr hab. Danuta Wojcieszyńska, prof. UŚ – dyrektor instytutu

31. Dr hab. Agata Daszkowska-Golec, prof. UŚ

32. Dr Mariusz Kanturski, prof. UŚ – zastępca dyrektora instytutu

33. Dr hab. Marek Marzec, prof. UŚ

34. Dr Agnieszka Brąszewska

35. Dr Marta Dziewięcka

36. Dr Jacek Francikowski

37. Dr Małgorzata Kalandyk-Kołodziejczyk

38. Dr Anna Milewska-Hendel

39. Dr Krzysztof Sitko

40. Dr Sławomir Sułowicz

41. Dr Anna Urbisz

return to top