Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Chemii

Nagroda główna w Ogólnopolskim Konkursie dla badaczy z Instytutu Chemii

15.05.2023 - 14:40 aktualizacja 15.05.2023 - 14:40
Redakcja: SM

Podczas XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca, organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską, nagrodzono najlepszych studentów-wynalazców.
Jedną z głównych nagród przyznano za cykl czterech zgłoszeń patentowych dotyczących otrzymywania nowych nanomateriałów dla odnawialnych źródeł energii. (zgłoszenia o numerach: P.439060, P.439061, P.442236, P.442237), opracowanych w naszym Instytucie w zespole kierowanym przez prof. dr hab. inż. Stanisława Krompca.
Współtwórcami cyklu są: Angelika Mieszczanin, Natalia Stolarczyk, Witold Ignasiak, Aleksandra Fijołek, Stanisław Krompiec, Sławomir Kula, Cezary Pietraszuk, Szymon Rogalski, Marek Matussek, Karol Erfurt oraz Piotr Lodowski.

Laureaci nagrody głównej mają możliwość prezentacji i promocji swoich rozwiązań podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie – Geneva Inventions 2023 oraz podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2023.

Warto również dodać, że w tegorocznej edycji Konkursu, największą aktywnością wykazali się studenci Uniwersytetu Śląskiego – z naszej Uczelni bowiem zgłoszono najwięcej rozwiązań.

Więcej informacji na stronie konkursu:
https://tu.kielce.pl/xiii-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-student-wynalazca/

return to top