Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr Katarzyna Brzoza-Kolorz

Adres mailowy
katarzyna.brzoza@us.edu.pl
ORCID
https://orcid.org/0000-0002-5262-5745
Research Gate
https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Brzoza
Google Scholar
https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=9faHTpgAAAAJ

Obszar zainteresowań badawczych

  • Women’s media studies,
  • Komunikowanie społeczne,
  • Komunikowanie polityczne,
  • System komunikowania lokalnego

Wybrane publikacje

Obraz polityczek w okresie wyborów parlamentarnych w 2015 roku w polskich tygodnikach opinii a teoria zagłuszanej grupy, „Political Preferences” 17/2017, ISSN (online): 2449-9064, ISSN (print): 2450-873X; DOI: 10.6084/m9.figshare.572311; s. 139-154.
https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/issue/view/658

Pierwsza dama w internetowych memach obrazkowych na wybranych przykładach, „ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN – POLONIA SECTIO K”, VOL. XXVI, 1/2019, DOI:10.17951/k.2019.26.1.127- 140, s. 127-140.
https://journals.umcs.pl/k/issue/view/493/showToc

Gender in journalists and their opinions on the relationship between the media and politics; red. Z. Oniszczuk, D. Głuszek-Szafraniec, M. Wielopolska-Szymura, The elites of the media versus the elites of politics in Poland, Berlin 2020: Peter Lang, s. 45-62

Rama konfliktu jako podstawa interpretacyjna relacji mass media – polityka w polskiej kampanii parlamentarnej 2015 w wybranych tygodnikach opinii „Politeja” Nr 1(64), 2020, s. 357-374 https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.64.18

Kobiecość vs męskość w kreowaniu obrazu Beaty Szydło na okładkach wybranych polskich tygodników opinii w latach 2015, „Zeszyty Prasoznawcze” Kraków 2020, t. 63, nr 3 (243), s. 77–102 DOI: 10.4467/22996362PZ.20.023.12094
https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2020/3-243/

Projekty badawcze

Wykonawca w projekcie OPUS „Powiązania pomiędzy elitami sfery mediów i polityki w Polsce w perspektywie doświadczeń niemieckich” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

return to top