Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Filozofii

KOGNITYWISTYKA

• Zagadnienia na egzamin licencjacki
1. Filozoficzna i biologiczna koncepcja natury ludzkiej.
2. Neuroestetyka – problemy i kierunki badań.
3. Bioetyka – problemy i stanowiska.
4. Zasady projektowania eksperymentu w naukach behawioralnych.
5. Błędy poznawcze, przykłady.
6. Logika formalna, jej metody i cele.
7. Typologia nauk.
8. Dedukcja i indukcja.
9. Determinizm i wolna wola.
10. Metoda aksjomatyczno-dedukcyjna.
11. Test Turinga i podstawy komputacyjnej teorii umysłu.
12. Problem psychofizyczny – propozycje rozwiązań.
13. Sztuczna inteligencja – szanse i zagrożenia
14. Podstawowe założenia gramatyki kognitywnej.
15. Kognitywna koncepcja metafory.
16. Stanowiska redukcjonistyczne w kwestii umysłu.
17. Sztuczne sieci neuronowe.
18. Eksperyment myślowy.
19. Założenia paradygmatu ontologicznego, mentalistycznego i lingwistycznego w filozofii.
20. Rola słowa i obrazu w komunikacji.
21. Metody badawcze i nowe trendy w neurobiologii.
22. Przetwarzanie informacji w procesach nerwowych i obliczeniowe teorie umysłu.
23. Mechanizmy pobudliwości komórki – neuron: kanały błonowe, receptory i neuroprzekaźniki.
24. Mechanizmy percepcji bodźców – model Wiesela i Hubela.
25. Reagowanie – mechanizmy organizowania czynności ruchowych.
26. Charakterystyka poziomów wzbudzenia i świadomość.
27. Motywacje do działania, wolna wola i system go – no go.
28. Plastyczność mózgu: uczenie się i pamięć – modele Pawłowa i Hebba.
29. Inteligencja, świadomość i teoria umysłu – w stronę posthumanizmu i sztucznej inteligencji.
30. Nauki neurobehawioralne – etologia, psychologia ewolucyjna i memetyka.

KOGNITYWISTYKA_zagadnienia_egzaminacyjne, pliik pdf

return to top