Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Filozofii

Magdalena Wołek

19.01.2020 - 13:49, aktualizacja 19.01.2020 - 13:49
Redakcja: an

dr Magdalena Wołek

UŚ WNS piętro III pokój nr 321 A
tel. +48 32 359 18 97
e-mail: magdalena.wolek@us.edu.pl

Stanowisko

adiunkt

Życiorys naukowy

 • 2004 – tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii; praca doktorska pt. „Estetyczne kontynuacje postmodernizmu. Neopragmatyzm Richarda Shustermana”
 • 2001-2004 – studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim; Instytut Filozofii
 • 1996-2001 – studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim; Instytut Filozofii; praca magisterska pt. „Zarys estetyki postmodernizmu”
 • 1993-1997 – studia magisterskie na Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach; Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej

Projekty badawcze

 • Międzynarodowa grupa badawcza CULT-MEDIA

Sprawowane funkcje

 • Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Dydaktycznych (od 2016)
 • Członek komisji dr. Strategii Rozwoju w Zakresie Kształcenia i Dydaktyki
 • Członek Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • Instytutowy koordynator programu Erasmus + (do 2016)
 • Instytutowy koordynator programu MOST (do 2016)

Towarzystwa naukowe, komitety redakcyjne czasopism naukowych i komisje naukowe

Nagrody

 • Nagroda Zespołowa JM Rektora UŚ działalność naukowo-badawczą (2010)

Zainteresowania naukowe

 • Estetyka, filozofia sztuki, filozofia muzyki, filozofia nowych mediów, design i kultura popularna

Publikacje

 • New Media and the Problem of Recorded Music. W: Die Zukunft von Medien-Räumen: zwischen Freiheit und Zwängen. – Berlin: trafo, 2017, s. 161-170.
 • To Decline an Audience. Work of art from avant-garde to new media. W: Virtualisierung und Mediatisierung kultureller Raume: die Neuen Medien – Gewinne – Verluste – Gefahren. – mit einem Anhang zum 65. Geburtstag von Hans-Ulrich Schilf und einer Beigabe zum 80. Geburtstag von Siegfried Wollgast. – Berlin: Trafo, 2015. – S. 189-196.
 • Life of Thing. Can We Still Apply a Category of Functionality? W: Von der Agora zur Cyberworld: Soziale und kulturelle, digitale und nicht-digitale Dimensionen des öffentlichen Raumes. Trafo, Berlin 2018, s. 153-165.
 • Sztuka zakłóceń: awangarda transformatywna i dekompozycja publicznej przestrzeni symboli. Zesz. Nauk. – Polit. Śl., Organ. Zarz. – Z. 123 (2018), s. 585-595. 
 • New Media and the Problem of Recorded Music. W: Die Zukunft von Medien-Räumen: zwischen Freiheit und Zwängen. Trafo, Berlin 2017, s. 161-170.
 • Odpowiedzialny dizajn: etyka i problem potrzeby. Zesz. Nauk. – Polit. Śl., Organ. Zarz. – Z. 112 (2017), s. 417-429. 
 • Początki kategorii przypadku w sztuce, „Folia Philosophica”, T. 36 (2016), s. 79-89.
 • Prawo do bycia artystą: sztuka i prawo autorskie, Zesz. Nauk. – Polit. Śl., Organ. Zarz. – Z. 95 (2016), s. 553-565. 
 • Revolution Bringing the Bygones Back. New Technologies in the Music of the 20th Century. W: Aneignungs- und Nutzungsweisen neuer Medien durch Kreativitat und Kompetenz. Trafo, Berlin 2015, s. 161-174.
 • Muzyka w opozycji. Myślenie binarne we współczesnej filozofii muzyki i muzykologii, „Transformacje”. Warszawa 2014, nr 1/2, s. 2-21.
 • Czy królowa jest naga? Wirtualność jako problem języka filozofii. W: Wirtualizacja: problemy, wyzwania, skutki. Warszawa 2013, s. 25-43.
 • Understanding of human identity in discourse on New Media. W: Von der Informations- zur Wissensgesellschaft : e-Society – e-Partizipation – e-Identitat. Trafo, Berlin 2013, s. 305-316

 

return to top