Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Filozofii

Tomasz Czakon

19.01.2020 - 14:18, aktualizacja 05.12.2020 - 19:42
Redakcja: an

dr hab. Tomasz Czakon, prof. UŚ

UŚ WNS piętro III pokój nr 323
tel. +48 32 359 21 29
e-mail: tomasz.czakon@us.edu.pl

Stanowisko

profesor uczelni

Życiorys naukowy

 • 2007 habilitacja
 • 1986 doktorat

Projekty badawcze

Sprawowane funkcje

 • Kierownik Zakładu Filozofii Społecznej, 2006-2015
 • Kierownik Zakładu Filozofii Praktycznej i Coachingu, od 2015
 • Przedstawiciel ZNP w Senacie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, od 2016

Towarzystwa naukowe, komitety redakcyjne czasopism naukowych i komisje naukowe

 • Polskie Towarzystwo Filozoficzne

Nagrody

Nagrody Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach trzeciego i drugiego stopnia w latach: 1983, 1985, 1986, 1987, 1688, 1989, 1997, 2010, 2014.

Zainteresowania naukowe

 • Filozofia społeczna, szczególnie problemy wolności, równości, sprawiedliwości, koncepcje dobrego społeczeństwa/państwa
 • Etyka społeczna, szczególnie dekonstrukcja kodeksów etycznych

Publikacje

 • monografie:
  • Wolność i dobro. Problem wolności w katolickiej filozofii społecznej w Polsce po 1989 roku. Katowice 2005, ISBN 83-226-1456-X, s. 244.
  • Między paternalizmem a restrykcyjnością. Prawa pracownicze w kodeksach etycznych firm, Dom Wydawniczy DUET, Toruń 2013, ISBN 978-83-62558-77-3.
 • artykuły:
  • Czy profesjonalizm może być powszechną normą etyczną? „Przegląd Służby Cywilnej”, nr 6 (33), listopad – grudzień 2014, s. 32–35, ISSN – 193X.
  • Sposoby pojmowania filozofii społecznej: Współczesna filozofia społeczna w Polsce. Wybrane problemy, redakcja naukowa Tomasz Czakon, Danuta Ślęczek-Czakon, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2014, ISBN 978-83-7164-5, s. 13–36.
  • Dyskusje o pojmowanie filozofii polityki, w: Współczesna filozofia społeczna w Polsce. Wybrane problemy, redakcja naukowa Tomasz Czakon, Danuta Ślęczek-Czakon, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2014, ISBN 978-83-7164-5, s. 37–75.
  • Ocena marksizmu w Polsce, w: Współczesna filozofia społeczna w Polsce. Wybrane problemy, redakcja naukowa Tomasz Czakon, Danuta Ślęczek-Czakon, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2014, ISBN 978-83-7164-5, s. 76–111.
  • Wyobrażenia dobra w kodeksach etycznych firm / Tomasz Czakon, Danuta Ślęczek-Czakon //  Studia. Philosophica. Wratislaviensia. – 2015, fasc. 4, s. 145-168, ISSN 18595-8001.
  • Co jest dobrem w kodeksach etycznych firm? Danuta Ślęczek-Czakon, Tomasz Czakon,  Zesz. Nauk. Cent. Badań im. Edyty Stein. – T. 13/14 (2015), s. 279-291, ISSN 1895-2984.
  • Kodeksy etyczne firm jako narzędzie budowy instytucji totalnej, Tomasz Czakon,  Zesz. Nauk. – Polit. Śl., Organ. Zarz. – Z.85 (2015), s. 119-128.
  • Prawa pracownicze w kodeksach etycznych firm, Tomasz Czakon, w: Etyka i dobro. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2015. – s. 295-302. – ISBN 978-83-7271-944-7.
  • Etos lewicowych beneficjentów transformacji, w: Doświadczenia transformacji systemowej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, red. Marek Barański, Natalia Rudakiewicz, Maciej Guzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 68–88, ISBN 978-83-8012-691-6; DOI  978-83-8012-692-3.
  • Nadzieja wolności. Uwagi o niektórych elementach koncepcji wolności Tischnera, w: Tischner – człowiek w horyzoncie nadziei, red. Elżbieta Struzik, Katowice, 2016 Wydawnictwo Wacław Walasek, s. 109-119, ISBN 978-83-60743-98-0.
  • Ubóstwo jako problem etyczny, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, z. 95 (2016), s. 71-82, ISSN 1899-8658.
return to top