Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Justyny Pacułt

22.01.2021 - 17:20, aktualizacja 22.01.2021 - 17:20
Redakcja: Marcin Łaciak

Dyrektor Instytutu Fizyki im. Augusta Chełkowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zawiadamia, że 1 lutego 2021 r. o godz. 12.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Justyny Pacułt

Publiczna obrona będzie transmitowana przez Telewizję Internetową Uniwersytetu Śląskiego UŚ TV – YouTube pod adresem:

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Poprawa rozpuszczalności w wodzie oraz fizycznej stabilności bikalutamidu w formie amorficznej – wykonanie stałych rozproszeń w matrycach polimerowych

Promotor:
prof. dr hab. Marian Paluch – Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Promotor pomocniczy:

dr Marzena Rams-Baron – Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych; Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego

Recenzenci:

prof. dr hab. Zofia Massalska-Arodź – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Wiesław Sawicki – Gdański Uniwersytet Medyczny; Wydział Farmaceutyczny; Katedra i Zakład Chemii Fizycznej

Rozprawa doktorska udostępniona jest w bibliotece cyfrowej Uniwersytetu Śląskiego.

Streszczenie/Abstract

Recenzja 1

Recenzja 2

return to top