Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego

Lider:

Pracownicy naukowi:

  • dr hab. Henryk Duda

Pracownicy techniczni i dydaktyczni:

  • mgr Irena Gruszka
  • dr Bogdan Sawicki
  • dr Piotr Urbanowicz

Tematyka badawcza grupy

Tematyka Zespołu obejmuje badania (pomiary i analizę) własności elektrycznych (przewodnictwo, termosiła, charakterystyki prądowo-napięciowe), magnetycznych (podatność magnetyczna rzeczywista, urojona i jej harmoniczne, izotermy magnetyczne (pola krytyczne, funkcja Brillouina, czynnik Landé’go) oraz spektroskopii dielektrycznej (relaksacja dipolowa, przenikalność elektryczna, stratność energetyczna) w chalkogenkach oraz tlenkach zawierających metale przejściowe i metale ziem rzadkich. Materiały do badań otrzymywane są m.in. metodą reakcji w fazie stałej, gazowego transportu chemicznego, metodą Czochralskiego, wysokoenergetycznego rozdrabniania oraz syntezy spaleniowej. Planowane jest wzbogacenie warsztatu badawczego o nanowarsty. Celem badań jest poszukiwanie materiałów mających potencjalne zastosowanie w generatorach termoelektrycznych oraz materiałów charakteryzujących się małą stratnością energetyczną, niezbędnych w technice elektronicznej. Zespół posiada bogate doświadczenie w tej dziedzinie uwidocznione w promowaniu kadry naukowej, publikacjach i prezentacji prac naukowych na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Współpraca z przemysłem

W roku 2019 Zespół nawiązał kontakt z firmą Czah-Pomiar Sp. z o.o. w Katowicach, która zajmuje się produkcją złącz i urządzeń termoelektrycznych.

return to top