Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego

Pracownicy IF w gronie laureatów konkursu NCN

09.12.2022 - 14:15 aktualizacja 09.12.2022 - 14:40
Redakcja: Marcin Łaciak

W dniu 06.12.2022 roku Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listy rankingowe w ramach konkursów OPUS i PRELUDIUM. Wśród laureatów znajduje się 2 pracowników naszego Instytutu.

dr hab. Elżbieta Stephan, prof. UŚ

W ramach konkursu OPUS ST2 zdobyła grant na kwotę 935 036 zł.

Badanie polaryzacji indukowanej w reakcji rozbicia deuteronu w zderzeniu z protonem.

Studies of induced polarization in proton-deuteron breakup reaction.

Streszczenie

dr hab. Jakub Spiechowicz, prof. UŚ

W ramach konkursu OPUS ST3 zdobył grant na kwotę 488 000 zł.

Transport materii pasywnej i aktywnej w układach złożonych.

Driven transport of passive and active matter in complex environments.

Streszczenie

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom,
Dyrekcja Instytutu Fizyki

return to top