Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search
Instytut Inżynierii Materiałowej

Pozytywna ocena PKA

08.07.2020 - 12:53 aktualizacja 08.07.2020 - 12:55
Redakcja: Jacek Krawczyk

Uprzejmie informujemy, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło, iż proces kształcenia realizowany na kierunku Inżynieria Materiałowa umożliwia studentom kierunku osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów oceny programowej zostały spełnione, co uzasadnia wydanie oceny pozytywnej. Następna ocena programowa na kierunku inżynieria materiałowa powinna nastąpić w roku akademickim 2025/2026.

Pracownikom biorącym udział w kształceniu na kierunku Inżynieria Materiałowa oraz studentom kierunku serdecznie gratulujemy!

return to top