Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Instytut Inżynierii Materiałowej

Seminarium – mgr inż. Przemysław Kot

19.02.2021 - 14:09 aktualizacja 19.02.2021 - 14:20
Redakcja: Jacek Krawczyk

Zapraszamy na seminarium naukowe Instytutu Inżynierii Materiałowej, które odbędzie się

w środę, 24 lutego o godz. 1300 na platformie TEAMS

(zespół: Seminaria naukowe IIM UŚ)

Wykład nt.

„Badanie ewolucji naprężeń w stopie magnezu i kompozycie Al/SiCp z wykorzystaniem dyfrakcji neutronowej”

wygłosi Pan

mgr inż. Przemysław Kot

z Instytutu Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

 

Streszczenie:

Przy pomocy dyfrakcji neutronów metodą czasu przelotu (TOF) dokonano pomiarów ewolucji naprężeń w obu fazach kompozytu Al/SiCp podczas próby ściskania in situ. Stwierdzono, że naprężenia międzyfazowe w badanym kompozycie mogą być spowodowane różnicami współczynnika rozszerzalności cieplnej matrycy i domieszki, co prowadzi do zróżnicowania objętości fazowych podczas ogrzewania lub chłodzenia próbki. Badania eksperymentalne odkształcenia sprężysto-plastycznego przeprowadzono in situ na unikalnym dyfraktometrze EPSILON-MDS (JINR w Dubnej, Rosja) mierzącym jednocześnie odległości międzypłaszczyznowe w 9 orientacjach wektora rozproszenia. Po raz pierwszy przeprowadzona analiza danych eksperymentalnych pozwoliła na zbadanie ewolucji pełnego tensora naprężenia w obu fazach kompozytu.
Metodą TOF wykonano pomiary dyfrakcji na stopie magnezu podczas próby ściskania wzdłuż osi RD. Dla wybranych grup krystalicznych i bliźniaków uzyskano krytyczne naprężenie ścinające dla różnych układów poślizgu.

Praca została częściowo dofinansowana z grantów Narodowego Centrum Nauki nr UMO-2017/25/B/ST8/00134 i UMO-2015/19 / D / ST8 / 00818.
Przemysław Kot uzyskał częściowe wsparcie w ramach projektu unijnego POWR.03.02.00-00-I004 / 16.
Eksperymenty z dyfrakcją neutronów były współfinansowane przez Pełnomocnika Rządu RP w ZIBJ w Dubnej w ramach Projektu nr 75/28/2020.

return to top