Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Instytut Inżynierii Materiałowej

Seminarium – dr inż. Paulina Maksym

28.05.2021 - 20:12 aktualizacja 28.05.2021 - 20:14
Redakcja: Jacek Krawczyk

Zapraszamy na seminarium naukowe Instytutu Inżynierii Materiałowej, które odbędzie się

we wtorek, 8 czerwca godz. 1300 na platformie TEAMS

(zespół: Seminaria naukowe IIM)

Wykład nt.

“Alternatywne metody polimeryzacji, jako unikalne narzędzia do otrzymywania ultra-czystych materiałów polimerowych przeznaczonych do zastosowań specjalnych”

wygłosi Pani

dr inż. Paulina Maksym

z Instytutu Fizyki im. Augusta Chełkowskiego

 

Streszczenie

Zadajmy sobie pytanie, czy działając na układ polimeryzacyjny czynnikami zewnętrznymi w postaci kompresji, czy też dwuwymiarowego ograniczenia przestrzennego (ang. 2D hard confinement) jesteśmy w stanie zaindukować proces polimeryzacji? A jeśli tak, to w jakim stopniu jesteśmy w stanie wówczas kontrolować wzrost łańcuchów makrocząsteczek, ich stereoregularność, morfologię, czy też własności termodynamiczne? Okazuje się, że te dwa innowacyjne podejścia tj. polimeryzacja w warunkach wysokiego ciśnienia oraz układach ograniczonych przestrzennie odgrywających rolę swoistych „nanoreaktorów” stwarza możliwość uzyskania „szytych na miarę” materiałów polimerowych o unikalnych parametrach niemożliwych do uzyskania w klasycznych układach polimeryzujących. Co więcej, katalityczny efekt obydwu czynników umożliwia również prowadzenie procesu polimeryzacji bez udziału toksycznych katalizatorów (metalo)organicznych, czy też rozpuszczalników umożliwiając tym samym uzyskiwanie ultraczystych polimerów o szerokiej aplikacyjności w naukach biomedycznych/(opto)elektrycznych. Niniejsze seminarium dotyczyć będzie wyżej wymienionych aspektów i omówienia moich wyników badań powstałych we współpracy z interdyscyplinarną grupą naukowców z Uniwersytetu Śląskiego.

return to top