Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Instytut Inżynierii Materiałowej

Dr Maciej Zubko członkiem Komisji Krystalografii Elektronowej IUCr

26.11.2021 - 11:03 aktualizacja 26.11.2021 - 15:19
Redakcja: Jacek Krawczyk
W trakcie obrad 25 Kongresu Międzynarodowej Unii Krystalografii (IUCr) w Pradze 2021, do prac w komisjach Unii w kadencji 2021-23 wybrani zostali, rekomendowani przez Prezydium Komitetu Krystalografii PAN, polscy krystalografowie. Wśród nich, jako członek Komisji Krystalografii Elektronowej (Commission on Electron Crystallography) znalazł się pracownik Instytutu Inżynierii Materiałowej dr Maciej Zubko.

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia!


Krystalografia elektronowa jest dziedziną nauki zajmującą się badaniem struktury materiałów z wykorzystaniem wiązki elektronów. Jest ona obecnie jedną z najprężniej rozwijanych gałęzi krystalografii. Stosowane metody badawcze pozwalają na obrazowanie budowy materiałów przy wykorzystaniu mikroskopii elektronowej oraz określanie struktury krystalicznej obiektów poprzez dyfrakcję elektronów. Dzięki zastosowaniu metod precesji wiązki elektronowej możliwe jest określenie struktury krystalicznej obiektów o rozmiarach nawet kilkudziesięciu nanometrów.

Międzynarodowa Unia Krystalografii (ang. International Union of Crystallography, w skrócie IUCr) jest międzynarodową organizacją, której celem jest standaryzacja symboliki i nazewnictwa, promowanie krystalografii, organizowanie międzynarodowych kongresów i konferencji o tematyce krystalograficznej.

img
return to top