Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Instytut Inżynierii Materiałowej

Obrona publiczna rozprawy doktorskiej – mgr inż. Jagoda Barczyk

08.11.2022 - 11:14 aktualizacja 08.11.2022 - 11:27
Lokalizacja: Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych
Redakcja: Jacek Krawczyk

Dnia 29 listopada 2022 o godz.11:00 w auli P/0/05 w kampusie UŚ w Chorzowie,
ul. 75 Pułku Piechoty 1A Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani

mgr inż. Jagody Barczyk

 

Temat rozprawy:
Multifunkcjonalne powłoki ceramiczne wytworzone na β-stopie tytanu do zastosowań medycznych otrzymywane metodą PS-PVD

 

Promotor: dr hab. Grzegorz Dercz, prof. UŚ
Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Alicja Kazek-Kęsik

 

Streszczenie:
W pracy przeprowadzono modyfikację powierzchni stopu tytanu Ti15Mo poprzez osadzenie powłoki tlenku cyrkonu stabilizowanego itrem (YSZ), metodą plazmowego natryskiwania z odparowaniem w fazie gazowej (PS-PVD). Charakterystykę strukturalną otrzymanych powłok przeprowadzono przy użyciu dyfrakcji rentgenowskiej (GIXRD) oraz mikroskopii skaningowej wysokiej rozdzielczości (HR-SEM). Wykazano różnice pomiędzy powłokami, które są silnie związane z parametrami technologicznymi, szczególnie z czasem osadzania. Stwierdzono zróżnicowanie grubości powłok w zakresie 0,40-5,93 μm. Badania tribologiczne pozwoliły na wyznaczenie średniego współczynnika tarcia oraz zużycia. Prowadzono również prace w kierunku określenia siły adhezji osadzonych powłok oraz wyznaczono moduł Young’a w zakresie 105-144 GPa. Przeprowadzone badania elektrochemiczne wykazały dobrą odporność korozyjną powłok w płynie Ringer’a symulującym agresywne środowisko płynów ustrojowych. Ponadto wykonano pomiar kąta zwilżania oraz przeprowadzono testy cytozgodności na ludzkich fibroblastach. Aby zwiększyć bioaktywność powłok ceramicznych dodatkowo nałożono biopolimer mający na celu pełnić funkcję matrycy leków przeciwzapalnych i/lub przeciwbólowych.

return to top