Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Instytut Inżynierii Materiałowej

Obrona publiczna rozprawy doktorskiej – mgr inż. Michał Rerak

15.11.2022 - 12:06 aktualizacja 15.11.2022 - 12:06
Redakcja: Jacek Krawczyk

Dnia 8 grudnia 2022 o godz.12:00 w sali 50 w kampusie UŚ w Sosnowcu,
ul. Żytnia 12, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana

mgr inż. Michała Reraka

 

Temat rozprawy:
Wpływ jonów samaru i prazeodymu na właściwości ceramiki BaBi2Nb2O9

 

 

Streszczenie:
Praca doktorska obejmuje tematykę wytwarzania ceramiki BaBi2Nb2O9, która należy do materiałów o strukturze typu Auriviliusa. Materiał badań modyfikowano jonami pierwiastków ziem rzadkich, tj. samarem oraz prazeodymem, w podsieć A, jak i w warstwy bizmutowo – tlenowe. Materiał badań wytworzono za pomocą konwencjonalnej technologii, tj. reakcji syntezy w fazie stałej i spiekania swobodnego w atmosferze powietrza. Jego charakterystykę strukturalną i mikrostrukturalną przeprowadzono metodami: rentgenowskiej analizy fazowej (XRD), skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM), spektroskopii dyspersji energii (EDS). W celu określenia podstawowych właściwości mechanicznych wytworzonych materiałów ceramicznych, wyznaczono moduł Younga, moduł sztywności oraz współczynniki Poissona. Na podstawie szczegółowej analizy temperaturowych i częstotliwościowych charakterystyk przenikalności elektrycznej przedyskutowano wpływ domieszkowania na własności dielektryczne materiału bazowego. Z kolei narzędzia spektroskopii impedancyjnej pozwoliły zbadać rolę zastosowanych modyfikacji w procesach przewodnictwa zachodzących w badanym materiale.

return to top