Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Instytut Inżynierii Materiałowej

Charakteryzacja mikrostruktury oraz ocena doskonałości struktury krystalicznej materiałów monokrystalicznych oraz kierunkowo krystalizowanych z wykorzystaniem zaawansowanych metod dyfrakcji rentgenowskiej oraz elektronowej

Ferroiczne materiały funkcyjne z częściowym nieuporządkowaniem w podukładzie elektrycznym

Lider: prof. dr hab. Jan Dec

prof. dr hab. Antoni Kania
dr hab, Seweryn Miga, prof. UŚ
dr hab. Andrzej Molak, prof. UŚ
inż. Dawid Pal

Kompozyt NiTi/NiTiCu wykazujący efekt pamięci kształtu

Lider: dr hab. Tomasz Goryczka prof. UŚ

dr Maciej Zubko
mgr inż. Piotr Salwa

Lider: dr hab. Małgorzata Adamczyk Habrajska, prof. UŚ

prof. dr hab. Antoni Kocot
dr hab. Beata Wodecka-Duś, prof. UŚ
dr hab. inż. Lucjan Kozielski
dr Katarzyna Merkel, prof. UŚ
dr Jolanta Makowska
mgr inż. Diana Szalbot
mgr inż. Mateusz Bara
mgr inż. Kamil Feliksik
mgr inż. Michał Rerak

Wpływ domieszek oraz technologii otrzymywania na strukturę i właściwości magnetycznych stopów z pamięcią kształtu

Lider: dr Krystian Prusik

dr Maciej Zubko
mgr inż. Edyta Matyja

Modyfikacja struktury i właściwości tytanu oraz stopów tytanu i magnezu dla potrzeb konstrukcyjnych i medycznych

Lider: dr hab. inż. Marian Kupka, prof. UŚ

dr inż. Krzysztof Aniołek
dr Adrian Barylski

Materiały Funkcjonalne

Lider: prof. dr hab. inż. Julian Plewa

dr Małgorzata Płońska
dr Katarzyna Osińska

Analiza obrazu i struktury geometrycznej powierzchni modyfikowanej warstwy tlenkowej wytworzonej na gładzi cylindra siłownika pneumatycznego

Lider: dr Joanna Korzekwa

projekt indywidualny

Badania spektroskopowe układów niereaktywnych tj. małocząsteczkowych sensorów molekularnych i układów reaktywnych - procesów polimeryzacji i fotopolimeryzacji w szerokim zakresie warunków termodynamicznych (temperatury i ciśnienia)

Lider: dr Andrzej Dzienia

projekt indywidualny

Technologia i charakteryzacja monokrystalicznych łopatek turbin silników lotniczych

Lider: dr hab. Włodzimierz Bogdanowicz, prof. UŚ

dr Jacek Krawczyk
dr inż. Robert Paszkowski
mgr inż. Bartosz Terlecki
dr hab. Aneta Hanc-Kuczkowska, prof. UŚ

Otrzymywanie materiałów na bazie tytanu i modyfikacja ich powierzchni do zaawansowanych zastosowań inżynierskich w tym biomedycznych

Lider: dr Grzegorz Dercz, Prof. UŚ

dr Mateusz Dulski, prof. UŚ
dr Magdalena Szklarska
mgr inż. Izabela Matuła
mgr inż. Jagoda Barczyk

Materiały wielofunkcyjne dla elektroniki i elektrotechniki

Lider: dr hab. Zbigniew Stokłosa, prof. UŚ

prof. dr hab. Grzegorz Haneczok
dr hab. Piotr Kwapuliński, prof. UŚ
dr hab. Małgorzata Karolus, prof. UŚ
prof. dr hab. Grażyna Chełkowska
dr Marian Kubisztal
mgr Andrzej Kubik
mgr inż. Magdalena Fryc

Rozwój badań w dziedzinie spektroskopii czasu życia pozytonów poprzez stworzenie i uruchomienie stanowiska pomiarowego do prowadzenia pomiarów w warunkach wysokiego ciśnienia

Lider: dr inż. Sławomir Kołodziej

mgr inż. Beata Chrząszcz
dr Marcin Wojtyniak

Synteza i analiza nowoczesnych materiałów funkcjonalnych

Lider: dr hab. Magdalena Popczyk, prof. UŚ

dr hab. Andrzej Swinarew, prof. UŚ
dr Hubert Okła

mgr Jadwiga Gabor
mgr inż. Klaudia Grzywnowicz
mgr Tomasz Flak
dr hab. Jolanta Niedbała, Sieć Badawcza Łukasiewicz, IMN Gliwice

Wytwarzanie warstw Al2O3-Cu do zastosowań tribologicznych

Lider: dr Marek Bara

projekt indywidualny

Badania struktury i dynamiki materiałów metodami rentgenowskimi i neutronowymi

Właściwości warstw Al2O3 wytwarzanych metodą anodowania twardego

Modelowanie własności mechanicznych, elektronowych i magnetycznych wybranych materiałów półprzewodnikowych i metalicznych

Lider: dr hab. Dariusz Chrobak, prof. UŚ

dr hab. Józef Deniszczyk, prof. UŚ
dr Anna Majtyka-Piłat
prof. dr hab. Andrzej Ślebarski
dr hab. Artur Chrobak, prof. UŚ
dr Grzegorz Ziółkowski

Synteza i badanie polimerowych materiałów funkcjonalnych do aplikacji medycznych

Lider: dr inż. Sylwia Golba

dr Justyna Jurek-Suliga
mgr Sylwia Stiler
mgr Sara Krawczyk

Tlenki żelaza - określenie parametrów wpływających na mechanizm przemian fazowych przy użyciu spektroskopii efektu Mӧssbauera

Lider: dr hab. Aneta Hanc-Kuczkowska, prof. UŚ

mgr Ryszard Męczyński
mgr Patrycja Kierlik

Korozja materiałów metalicznych i ochrona przed korozją

Lider: dr hab. Bożena Łosiewicz, prof. UŚ

dr Julian Kubisztal
dr Joanna Maszybrocka
mgr inż. Patrycja Osak
mgr inż. Agnieszka Stróż
Patryk Ratajczak
Sandra Skwarek

Otrzymywanie i charakterystyka stopów wysoko-entropowych i wieloskładnikowych (high-entropy, multicomponent alloys) do zaawansowanych zastosowań inżynierskich

Lider: dr Maciej Zubko

prof. dr hab. Danuta Stróż
dr Magdalena Szklarska
dr inż. Robert Albrecht
dr Krystian Prusik
mgr inż. Karsten Glowka
mgr inż. Paweł Świec

Technologia i badania właściwości materiałów ceramicznych o funkcjonalnych właściwościach

Lider: dr hab. Dariusz Bochenek, prof. UŚ

dr hab. Ryszard Skulski, prof. UŚ
dr Przemysław Niemiec
dr Dagmara Brzezińska
dr Joanna A. Bartkowska

Obróbka cieplno-chemiczna warstw Al2O3 wykorzystywana do zmiany parametrów tribologicznych powierzchni

Struktura i dynamika materiałów funkcjonalnych

return to top