Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Instytut Inżynierii Materiałowej

Charakteryzacja mikrostruktury oraz ocena doskonałości struktury krystalicznej materiałów monokrystalicznych oraz kierunkowo krystalizowanych z wykorzystaniem zaawansowanych metod dyfrakcji rentgenowskiej oraz elektronowej

Lider: dr inż. Robert Albrecht

projekt indywidualny

Ferroiczne materiały funkcyjne z częściowym nieuporządkowaniem w podukładzie elektrycznym

Lider: prof. dr hab. Jan Dec

prof. dr hab. Antoni Kania
dr hab, Seweryn Miga, prof. UŚ
dr hab. Andrzej Molak, prof. UŚ
inż. Dawid Pal

Badanie tarcia i zużycia tworzyw fenelowych z napełniaczami przy współpracy z warstwami tlenkowymi Al2O3

Lider: prof. dr hab. Elżbieta Bociąga

dr Joanna Korzekwa

Kompozyt NiTi/NiTiCu wykazujący efekt pamięci kształtu

Lider: dr hab. Tomasz Goryczka prof. UŚ

dr Maciej Zubko
mgr inż. Piotr Salwa

Funkcjonalne materiały ciekłokrystaliczne i ceramiczne o strukturze perowskitu, Aurivilliusa i Diona Jacobsona

Lider: dr hab. Małgorzata Adamczyk Habrajska, prof. UŚ

prof. dr hab. Antoni Kocot
dr hab. Beata Wodecka-Duś, prof. UŚ
dr hab. inż. Lucjan Kozielski
dr Katarzyna Merkel, prof. UŚ
dr Jolanta Dzik
mgr inż. Diana Szalbot
mgr inż. Mateusz Bara
mgr inż. Kamil Feliksik
mgr inż. Michał Rerak

Wpływ domieszek oraz technologii otrzymywania na strukturę i właściwości magnetycznych stopów z pamięcią kształtu

Lider: dr Krystian Prusik

dr Maciej Zubko
mgr inż. Edyta Matyja

Modyfikacja struktury i właściwości tytanu oraz stopów tytanu i magnezu dla potrzeb konstrukcyjnych i medycznych

Lider: dr hab. inż. Marian Kupka, prof. UŚ

dr inż. Krzysztof Aniołek
dr Adrian Barylski

Materiały Funkcjonalne

Lider: prof. dr hab. inż. Julian Plewa

dr Katarzyna Osińska

Technologia i charakteryzacja monokrystalicznych łopatek turbin silników lotniczych

Lider: dr hab. Włodzimierz Bogdanowicz, prof. UŚ

dr Jacek Krawczyk
dr Robert Paszkowski
mgr Bartosz Terlecki
dr hab. Aneta Hanc-Kuczkowska, prof. UŚ

Otrzymywanie materiałów na bazie tytanu i modyfikacja ich powierzchni do zaawansowanych zastosowań inżynierskich w tym biomedycznych

Lider: dr Grzegorz Dercz, Prof. UŚ

dr Mateusz Dulski, prof. UŚ
dr Magdalena Szklarska
mgr inż. Izabela Matuła
mgr inż. Jagoda Barczyk

Materiały wielofunkcyjne dla elektroniki i elektrotechniki

Lider: prof. dr hab. Grzegorz Haneczok

dr hab. Piotr Kwapuliński, prof. UŚ
dr hab. Zbigniew Stokłosa, prof. UŚ
dr hab. Małgorzata Karolus, prof. UŚ
prof. dr hab. Grażyna Chełkowska
dr Marian Kubisztal
mgr Andrzej Kubik
mgr inż. Magdalena Fryc

Rozwój badań w dziedzinie spektroskopii czasu życia pozytonów poprzez stworzenie i uruchomienie stanowiska pomiarowego do prowadzenia pomiarów w warunkach wysokiego ciśnienia

Lider: dr inż. Sławomir Kołodziej

mgr inż. Beata Chrząszcz
dr Marcin Wojtyniak

Synteza i analiza nowoczesnych materiałów organicznych dla medycyny

Lider: dr Andrzej Swinarew prof. UŚ

dr Hubert Okła
prof. dr hab. inż. Ewaryst Tkacz – P.Śl
dr hab. Arkadiusz Stanula prof. AWF
dr Szymon Skoczyński – ŚUM
dr Ewa Trejnowska – ŚUM
dr Jarosław Paluch – ŚUM
dr Anna Kwaśniewska
lek Błażej Kusz
mgr Zbigniew Żołnierczyk
mgr Wojciech Żołnierczyk

Warstwy Al2O3 modyfikowane związkami niklu do zastosowań tribologicznych

Lider: dr Marek Bara

projekt indywidualny

Badania struktury i dynamiki materiałów metodami rentgenowskimi i neutronowymi

Lider: dr Dariusz Kajewski

projekt indywidualny

Właściwości warstw Al2O3 wytwarzanych metodą anodowania twardego

Lider: dr hab. Władysław Skoneczny, Prof. UŚ

projekt indywidualny

Modelowanie własności mechanicznych, elektronowych i magnetycznych wybranych materiałów półprzewodnikowych i metalicznych

Lider: dr hab. Dariusz Chrobak, prof. UŚ

dr hab. Józef Deniszczyk, prof. UŚ
dr Anna Majtyka-Piłat
prof. dr hab. Andrzej Ślebarski
dr hab. Artur Chrobak, prof. UŚ
dr Grzegorz Ziółkowski

Synteza i badanie polimerowych materiałów funkcjonalnych do aplikacji medycznych

Lider: dr inż. Sylwia Golba

dr Justyna Suliga
mgr Sylwia Stiler
mgr Sara Krawczyk

Tlenki żelaza-określenie parametrów wpływających na mechanizm przemian fazowych przy użyciu spektroskopii efektu Mӧssbauera

Lider: dr hab. Aneta Hanc-Kuczkowska, prof. UŚ

mgr Ryszard Męczyński
mgr Patrycja Kierlik

Otrzymywanie i charakterystyka nowych powłok ochronnych na metalach przejściowych i ich stopach

Lider: dr hab. Bożena Łosiewicz, prof. UŚ

dr Julian Kubisztal
dr Joanna Maszybrocka
mgr inż. Patrycja Osak
mgr inż. Agnieszka Stróż
Patryk Ratajczak

Otrzymywanie i charakterystyka stopów wysoko-entropowych i wieloskładnikowych (high-entropy, multicomponent alloys) do zaawansowanych zastosowań inżynierskich

Lider: dr Maciej Zubko

prof. dr hab. Danuta Stróż
dr Magdalena Szklarska
dr inż. Robert Albrecht
dr Krystian Prusik
mgr inż. Karsten Glowka
mgr inż. Paweł Świec

Technologia i badania właściwości materiałów ceramicznych o funkcjonalnych właściwościach

Lider: dr hab. Dariusz Bochenek, prof. UŚ

prof. dr hab. Józef Lelątko
dr hab. Ryszard Skulski, prof. UŚ
dr Przemysław Niemiec
dr Dagmara Brzezińska
dr Joanna A. Bartkowska

Zwilżalność warstw Al2O3 kształtowanych do zastosowań tribologicznych

Lider: mgr inż. Mateusz Niedźwiedź

projekt indywidualny

Struktura i dynamika materiałów funkcjonalnych

Lider: dr hab. Paweł Zajdel

projekt indywidualny

return to top