Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search
Instytut Inżynierii Materiałowej

2019

Rozprawa doktorska nt. “Modyfikacja materiałów tapicerskich w rozwiązaniach inżynierskich pokryć foteli samochodowych”

Rozprawa doktorska nt. “Powłoki na bazie polimerów naturalnych na stopie Ti15Mo do zastosowań medycznych”

2019

Nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie naukowej inżynieria materiałowa.

Tematyka monotematycznego cyklu publikacji: “Badanie dyspersji współczynników załamania światła w zakresie widzialnym, bliskiej, średniej i krótkiej podczerwieni ciekłokrystalicznych mieszanin nematycznych do wysokotransmisyjnych modulatorów światła z bardzo niskim współczynnikiem odbicia”

Dokumentacja habilitacyjna

return to top