Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Instytut Inżynierii Materiałowej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

2023

Rozprawa doktorska nt. „Porowate materiały na bazie tytanu do potencjalnego zastosowania w medycynie”

Promotor: dr hab. Grzegorz Dercz, prof. UŚ
Promotor pomocniczy: dr inż. Maciej Sowa – Politechnika Śląska

Rozprawa doktorska nt. „Hybrydowe powłoki fosforanowo-polimerowe na implantach tytanowych do zastosowań w stomatologii”

Promotor: dr hab. Bożena Łosiewicz, prof. UŚ
Promotor pomocniczy: dr Joanna Maszybrocka, prof. UŚ

2022

Rozprawa doktorska nt. „Struktura i właściwości magnetycznych stopów z pamięcią kształtu Ni-Co-Mn-In wytwarzanych w technologii metalurgii proszków oraz topienia łukowego”

Promotor: dr hab. Grzegorz Dercz, prof. UŚ
Promotor pomocniczy: dr Krystian Prusik

2021

Rozprawa doktorska nt. „Zwilżalność warstw Al2O3 kształtowanych do zastosowań tribologicznych”

Promotor: dr hab. Władysław Skoneczny
Promotor pomocniczy: dr Marek Bara

Rozprawa doktorska nt. „Zastosowanie modelowania metodą elementów skończonych do optymalizacji właściwości klamer do osteosyntezy”

Promotor: dr hab. Seweryn Miga, prof. UŚ

Rozprawa doktorska nt. „Wpływ warunków technologicznych na właściwości tytanianu sodowo-bizmutowego Na0,5Bi0,5TiO3

Promotor: dr hab. Dorota Sitko, prof. UP
Promotor pomocniczy: dr inż. Piotr Czaja

2020

Rozprawa doktorska nt. „Właściwości roztworów stałych na bazie niobianu sodowo-potasowego Na0.5K0.5(Nb1-xSbx)O3 i Na0.5K0.5(Nb1-xSbx)O3+0.5% mol MnO2

Promotor: Prof. dr hab. Jan Suchanicz
Promotor pomocniczy: dr inż. Piotr Czaja

2019

Rozprawa doktorska nt. „Rozwiązania techniczne struktur materiałów odzieżowych z apreturą biobójczą”

Rozprawa doktorska nt. „Modyfikacja materiałów tapicerskich w rozwiązaniach inżynierskich pokryć foteli samochodowych”

Rozprawa doktorska nt. „Powłoki na bazie polimerów naturalnych na stopie Ti15Mo do zastosowań medycznych”

2020

Umorzenie postępowania.

Tematyka monotematycznego cyklu publikacji: „Właściwości termiczne wybranych ceramicznych przewodników jonowych zawierających pierwiastki metali ziem rzadkich”

Dokumentacja habilitacyjna

Nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie naukowej inżynieria materiałowa.

Tematyka monotematycznego cyklu publikacji: „Właściwości termiczne wybranych ceramicznych przewodników jonowych zawierających pierwiastki metali ziem rzadkich”

Dokumentacja habilitacyjna

Nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie naukowej inżynieria materiałowa.

Tematyka monotematycznego cyklu publikacji: „Dynamika i zmiany strukturalne oraz towarzyszące temu łamanie symetrii w mezofazach niechiralnych molekuł ciekłokrystalicznych”

Dokumentacja habilitacyjna

Odmowa nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie naukowej inżynieria materiałowa.

Tematyka monotematycznego cyklu publikacji: „Zmiany właściwości aplikacyjnych materiałów tlenkowych, wywołane procesami fizykochemicznymi, obserwowane w strukturze elektronowej”

Dokumentacja habilitacyjna

Odmowa nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie naukowej inżynieria materiałowa.

Tematyka monotematycznego cyklu publikacji: „Badania nad szkłami sensorowymi do zastosowań w ochronie szkieł zabytkowych”

Dokumentacja habilitacyjna

Nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie naukowej inżynieria materiałowa.

Tematyka monotematycznego cyklu publikacji: „Zastosowanie metody metalurgii proszków do syntezy biomateriałów na bazie tytanu”

Dokumentacja habilitacyjna

2019

Nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie naukowej inżynieria materiałowa.

Tematyka monotematycznego cyklu publikacji: „Badanie dyspersji współczynników załamania światła w zakresie widzialnym, bliskiej, średniej i krótkiej podczerwieni ciekłokrystalicznych mieszanin nematycznych do wysokotransmisyjnych modulatorów światła z bardzo niskim współczynnikiem odbicia”

Dokumentacja habilitacyjna

return to top