Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa

IV Sosnowieckie Forum Językoznawcze

25.05.2021 - 20:52 aktualizacja 25.05.2021 - 20:52
Redakcja: sylwiasojda

Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

ma zaszczyt zaprosić do udziału w Międzynarodowej Konferencji

pod patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca

IV SOSNOWIECKIE FORUM JĘZYKOZNAWCZE

Semantyka – gramatyka – stylistyka

Konferencja odbędzie się w dniach 27-28 września 2021 roku.

Uwaga! Ze względu na ewentualne ograniczenia spowodowane pandemią SARS-Cov-2 konferencja odbędzie się w trybie zdalnym (online) za pośrednictwem platformy MS Teams. Kod dostępu do zespołu zostanie przesłany 2 tygodnie przed rozpoczęciem konferencji.

Planowana konferencja naukowa będzie już czwartą edycją zapoczątkowanego we wrześniu 2014 roku forum poświęconego współczesnym badaniom lingwistycznym.

Dyskusja lingwistów z kraju i zagranicy umożliwi wymianę doświadczeń badawczych oraz zapoznanie się z kierunkami prac prowadzonych przez rodzime i zagraniczne ośrodki naukowe.

Celem konferencji będzie prezentacja różnorodnych perspektyw badawczych we współczesnym językoznawstwie, szczególnie slawistycznym, z uwzględnieniem zarówno tradycyjnych, jak i nowych ujęć metodologicznych.

W tegorocznej edycji Forum proponujemy następujące sekcje tematyczne:

1. Badania porównawcze w obrębie języków słowiańskich.
2. Kulturowe i społeczne aspekty języka.
3. Badania korpusowe w analizie lingwistycznej.
4. Dyskurs w badaniach slawistycznych.
5. Językoznawstwo a dydaktyka języków obcych.

Zaprezentowane podczas konferencji referaty po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w monografii zbiorowej w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego (wykaz wydawnictw MNiSW – 20 pkt.).

Języki robocze konferencji: polski i rosyjski.

Przewidywany czas wystąpień podczas obrad plenarnych – 20 min, podczas wystąpień w sekcjach – 15 min.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 15 czerwca 2021 roku pocztą elektroniczną na adres forumsosnowiec@gmail.com. Opłatę konferencyjną prosimy przelać na konto Uniwersytetu Śląskiego (dane do przelewu poniżej) w terminie do 15 lipca 2021 r. po otrzymaniu informacji o włączeniu referatu do programu konferencji. Informacja o włączeniu referatu do programu zostanie przesłana do 25 czerwca 2021.

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł (lub 45 ) i obejmuje druk monografii zbiorowej.

Dane do przelewu:

Nr konta: 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909

Nazwa odbiorcy: Uniwersytet Śląski

Adres odbiorcy: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

W tytule wpłaty należy wpisać: Sosnowieckie Forum Językoznawcze + imię i nazwisko uczestnika.

Wszelkie pytania do organizatorów można kierować na adres: forumsosnowiec@gmail.com.

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Aktualne informacje na temat konferencji będą się ukazywały na stronie Instytutu Językoznawstwa UŚ https://us.edu.pl/wydzial/wh/.

Komitet naukowy:

dr hab. Andrzej Charciarek, prof. UŚ

dr hab. Anna Zych, prof. UŚ

dr Ewa Kapela

Komitet organizacyjny:

dr Gabriela Wilk

dr Maciej Walczak

dr Swietłana Biczak

dr Joanna Woch

dr Jaśmina Śmiech

dr Maciej Labocha

return to top