Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa

Monografia zbiorowa „Mit Humor ist nicht immer zu spaßen. An der Grenze von Spaß und Ernst” będąca efektem realizacji projektu dr. Mariusza Jakosza, prof. UŚ

14.06.2022 - 12:26 aktualizacja 14.06.2022 - 12:26
Redakcja: am

Efektem projektu grantowego w ramach programu: „Doskonała Nauka: Wsparcie monografii naukowych”, który został złożony przez dr. Mariusza Jakosza, prof. UŚ i uzyskał pozytywną rekomendację Ministerstwa Edukacji i Nauki, jest najnowsza niemieckojęzyczna monografia zbiorowa pt. „Mit Humor ist nicht immer zu spaßen. An der Grenze von Spaß und Ernst” (współredakcja: dr hab. Iwona Wowro, prof. UŚ). Publikacja ukazała się w renomowanym niemieckim wydawnictwie Brill: V&R unipress, które znajduje się na liście MNiSW pośród najwyżej punktowanych wydawnictw zagranicznych (tzw. poziom II).

Oryginalność monografii ujawnia się już w samej lingwistycznej refleksji nad ważnym społecznie tematem, jakim jest humor oraz w ukazaniu różnorodności perspektyw metodycznych współczesnej lingwistyki w efektywnym badaniu rzeczonego zagadnienia. W polu eksploracji znajduje się cały splot wątków próbujących uchwycić fenomen i istotę komizmu, poprzez rozważania stylistyczne, językoznawcze i semantyczne, ukierunkowane na analizę mechanizmów komizmu. Monografię przedstawia wyniki międzynarodowych badań, które jednoznacznie wskazują na interdyscyplinarny charakter zjawiska humoru, a co za tym idzie, samej humorologii, co pozwala na całościowe zrozumienie istoty humoru we wszelkich jego przejawach.

Monografia jest skierowana nie tylko do naukowców, lecz także do wszystkich czytelników zainteresowanych językoznawczym spojrzeniem na istotę humoru w różnorodnych dyskursach. Podjęta tematyka wpisuje się w aktualny nurt pogłębionych badań dotyczących poszukiwania nowych rozwiązań w wymienionym obszarze i z całą pewnością otwiera ona wiele nowych pól badawczych oraz propozycji kontynuacji dotychczasowych badań nad specyfiką zjawisk komicznych.

Publikacja jest dostępna w Open Access.

okładka książki pt. „Mit Humor ist nicht immer zu spaßen. An der Grenze von Spaß und Ernst”

return to top