Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa

dr hab. Ewa Bodanowska-Jakubowska, prof. UŚ

22.01.2020 - 13:49, aktualizacja 12.05.2021 - 13:41
Redakcja: krzysztofrozwadowski

Ewa Bogdanowska-Jakubowska, dr hab.

Profesor UŚ w Instytucie Językoznawstwa UŚ

 

ewa.jakubowska@us.edu.pl

https://silesian.academia.edu/EwaBogdanowskaJakubowska

https://www.researchgate.net/profile/Ewa_Bogdanowska-Jakubowska

https://orcid.org/0000-0003-1664-011X

 

Zainteresowania badawcze:

Ogólne: pragmatyka językowa. socjolingwistyka, językoznawstwo kognitywne, analiza dyskursu

Szczegółowe: teoria (nie)uprzejmości i twarzy,  kognitywna teoria metafory, studia nad komunikacją międzykulturową, Krytyczna Analiza Dyskursu, dyskurs i tożsamość

 

Najważniejsze publikacje:

Monografie:

Ewa Bogdanowska-Jakubowska, FACE. An Interdisciplinary Perspective. 2010. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Ewa Jakubowska, Cross-Cultural Dimensions of Politeness in the Case of Polish and English. 1999. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

 

Artykuły i rozdziały:

Ewa Bogdanowska-Jakubowska, Nika Bogdanowska. Addressing the other in Poland (the 20th and 21st centuries): Different times, different contexts, different meanings. Journal of Pragmatics, 2021,Volume 178, pp. 301-314, https://doi.org/10.1016/j.pragma.2021.03.015

Ewa Bogdanowska-Jakubowska.  Work ethos in American ceremonial discourse addressed to the young. Discourse & Communication, 2020, 14(6), pp. 561-579. DOI:10.1177/1750481320939709

Ewa Bogdanowska-Jakubowska. The discursive construction of high achievers’ identities in American culture. Lodz Papers in Pragmatics, 2018, 14(2), pp. 249-271. DOI:10.1515/lpp-2018-0013

Ewa Bogdanowska-Jakubowska. Communicating emotions related to racial identity issues: A case study. In: B. Lewandowska-Tomaszczyk, P. Wilson and S. Croucher (eds.), Approaches to Conflict: Theoretical, Interpersonal, and Discursive Dynamics, 2017. New York, NY: Rowman & Littlefield.

Ewa Bogdanowska-Jakubowska, A picture of masculinity in Polish political discourse. In: Ewa Bogdanowska-Jakubowska (ed.), Oblicza męskości / Faces of masculinity, 2017. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Ewa Bogdanowska-Jakubowska, Getting rid of the modesty stigma. In: J. Arabski and A. Wojtaszek (eds.), Aspects of Culture in Second Language Acquisition and Foreign Language Learning, Part 3, 2011. Berlin/Heidelberg: Springer.

Ewa Bogdanowska-Jakubowska, Cultural variability in face interpretation and management. In: F. Bargiela-Chappini and D. Z. Kádár (eds.), Politeness across Cultures, 2011. Basingstoke: Palgrave Macmillan Ltd.

Ewa Jakubowska, Everyday rituals in Polish and English. In: K.M. Jaszczolt and K. Turner (eds.), Meaning Through Language Contrast, 2003. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

 

Stypendia i nagrody:

2015 – Kosciuszko Foundation Fellowship, Visiting Scholar in the Department of Educational Theory and Practice, State University of New York, Albany,

2012 — Nagroda Indywidualna II Stopnia Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukowo badawczą [Individual Second Degree Award of the University of Silesia President for Academic Achievements],

2007 – Kosciuszko Foundation Fellowship, Visiting Scholar in the Department of Linguistics, University of California, Berkeley.

Ewa Bogdanowska-Jakubowska, PhD, DLitt

Associate Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia

 

ewa.jakubowska@us.edu.pl

https://silesian.academia.edu/EwaBogdanowskaJakubowska

https://www.researchgate.net/profile/Ewa_Bogdanowska-Jakubowska

https://orcid.org/0000-0003-1664-011X

 

Research interests:

General: pragmatics, sociolinguistics, cognitive linguistics, discourse analysis

Particular: (im)politeness and face theory, cognitive theory of metaphor, cross-cultural communication studies, Critical Discourse Analysis, discourse and identity

 

Selected publications:

Monographs:

Ewa Bogdanowska-Jakubowska, FACE. An Interdisciplinary Perspective. 2010. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Ewa Jakubowska, Cross-Cultural Dimensions of Politeness in the Case of Polish and English. 1999. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

 

Articles and chapters:

Ewa Bogdanowska-Jakubowska, Nika Bogdanowska. Addressing the other in Poland (the 20th and 21st centuries): Different times, different contexts, different meanings. Journal of Pragmatics, 2021,Volume 178, pp. 301-314, https://doi.org/10.1016/j.pragma.2021.03.015

Ewa Bogdanowska-Jakubowska.  Work ethos in American ceremonial discourse addressed to the young. Discourse & Communication, 2020, 14(6), pp. 561-579. DOI:10.1177/1750481320939709

Ewa Bogdanowska-Jakubowska. The discursive construction of high achievers’ identities in American culture. Lodz Papers in Pragmatics, 2018, 14(2), pp. 249-271. DOI:10.1515/lpp-2018-0013

Ewa Bogdanowska-Jakubowska. Communicating emotions related to racial identity issues: A case study. In: B. Lewandowska-Tomaszczyk, P. Wilson and S. Croucher (eds.), Approaches to Conflict: Theoretical, Interpersonal, and Discursive Dynamics, 2017. New York, NY: Rowman & Littlefield.

Ewa Bogdanowska-Jakubowska, A picture of masculinity in Polish political discourse. In: Ewa Bogdanowska-Jakubowska (ed.), Oblicza męskości / Faces of masculinity, 2017. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Ewa Bogdanowska-Jakubowska, Getting rid of the modesty stigma. In: J. Arabski and A. Wojtaszek (eds.), Aspects of Culture in Second Language Acquisition and Foreign Language Learning, Part 3, 2011. Berlin/Heidelberg: Springer.

Ewa Bogdanowska-Jakubowska, Cultural variability in face interpretation and management. In: F. Bargiela-Chappini and D. Z. Kádár (eds.), Politeness across Cultures, 2011. Basingstoke: Palgrave Macmillan Ltd.

Ewa Jakubowska, Everyday rituals in Polish and English. In: K.M. Jaszczolt and K. Turner (eds.), Meaning Through Language Contrast, 2003. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

 

Fellowships and Awards:

2015 – Kosciuszko Foundation Fellowship, Visiting Scholar in the Department of Educational Theory and Practice, State University of New York, Albany,

2012 — Nagroda Indywidualna II Stopnia Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukowo badawczą [Individual Second Degree Award of the University of Silesia President for Academic Achievements],

2007 – Kosciuszko Foundation Fellowship, Visiting Scholar in the Department of Linguistics, University of California, Berkeley.

 

communication studies, Critical Discourse Analysis, discourse and identity

 

Selected publications:

Monographs:

Ewa Bogdanowska-Jakubowska, FACE. An Interdisciplinary Perspective. 2010. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Ewa Jakubowska, Cross-Cultural Dimensions of Politeness in the Case of Polish and English. 1999. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

 

Articles and chapters:

Ewa Bogdanowska-Jakubowska, Nika Bogdanowska. Addressing the other in Poland (the 20th and 21st centuries): Different times, different contexts, different meanings. Journal of Pragmatics, 2021,Volume 178, pp. 301-314, https://doi.org/10.1016/j.pragma.2021.03.015

Ewa Bogdanowska-Jakubowska.  Work ethos in American ceremonial discourse addressed to the young. Discourse & Communication, 2020, 14(6), pp. 561-579. DOI:10.1177/1750481320939709

Ewa Bogdanowska-Jakubowska. The discursive construction of high achievers’ identities in American culture. Lodz Papers in Pragmatics, 2018, 14(2), pp. 249-271. DOI:10.1515/lpp-2018-0013

Ewa Bogdanowska-Jakubowska. Communicating emotions related to racial identity issues: A case study. In: B. Lewandowska-Tomaszczyk, P. Wilson and S. Croucher (eds.), Approaches to Conflict: Theoretical, Interpersonal, and Discursive Dynamics, 2017. New York, NY: Rowman & Littlefield.

Ewa Bogdanowska-Jakubowska, A picture of masculinity in Polish political discourse. In: Ewa Bogdanowska-Jakubowska (ed.), Oblicza męskości / Faces of masculinity, 2017. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Ewa Bogdanowska-Jakubowska, Getting rid of the modesty stigma. In: J. Arabski and A. Wojtaszek (eds.), Aspects of Culture in Second Language Acquisition and Foreign Language Learning, Part 3, 2011. Berlin/Heidelberg: Springer.

Ewa Bogdanowska-Jakubowska, Cultural variability in face interpretation and management. In: F. Bargiela-Chappini and D. Z. Kádár (eds.), Politeness across Cultures, 2011. Basingstoke: Palgrave Macmillan Ltd.

Ewa Jakubowska, Everyday rituals in Polish and English. In: K.M. Jaszczolt and K. Turner (eds.), Meaning Through Language Contrast, 2003. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

 

Fellowships and Awards:

2015 – Kosciuszko Foundation Fellowship, Visiting Scholar in the Department of Educational Theory and Practice, State University of New York, Albany,

2012 — Nagroda Indywidualna II Stopnia Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukowo badawczą [Individual Second Degree Award of the University of Silesia President for Academic Achievements],

2007 – Kosciuszko Foundation Fellowship, Visiting Scholar in the Department of Linguistics, University of California, Berkeley.

 

Extended biogram.

return to top