Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa

Jakub Bober

07.02.2020 - 12:35, aktualizacja 03.12.2020 - 16:39
Redakcja: krzysztofrozwadowski

mgr Jakub Bober

Kontakt: jakub.bober@us.edu.pl boberjakub@protonmail.com

Magister, absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku Filologia rosyjska. Studia ukończył w 2016 roku. Pracę jako asystent badawczo-naukowy rozpoczął w 2018 roku. Obszar zainteresowań badawczych: Przekład literacki i specjalistyczny, recepcja twórczości Władimira Sorokina w Polsce.
Organizowane konferencje:
Udział w komitecie organizacyjnym konferencji Przestrzenie przekładu 5, organizowanej przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego.

Profil Pracownika w portalu ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4200-2683

Wybrane publikacje:

J. Bober „Kolejka” Władimira Sorokina w polskim przekładzie. W: Przegląd rusycystyczny z. 4 (2020) Red. Piotr Fast (redaktor naczelny), Michał Głuszkowski, Justyna Pisarska, Joanna Darda-Gramatyka, Paweł Łaniewski (sekretarz redakcji), s. 230-243.
J. Bober Анализ перевода на польский язык выбранных фрагментов романа Очередь Владимира Сорокина. W: Konfrontacje z przekładem Red. D. Adamczyk, Ł. Gęborek, M. Małek, W. Szota, Sosnowiec 2020, s. 17–29.

Bibliografia dorobku pracownika w UŚ

return to top