Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa

Jan Iluk 

01.02.2020 - 15:51, aktualizacja 01.02.2020 - 15:53
Redakcja: krzysztofrozwadowski

Prof. zw. dr hab. Jan Iluk

Lista wybranych  publikacji

 1. Entwicklung der Sprachfertigkeiten aus der Sicht der neuesten Fremdsprachencurricula.
  Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 1997.
 1. Privative Adjektive im Deutschen und Polnischen. Bildungen auf -los und bez- in kontrastiver
  Sicht. Katowice, Wyd. UŚ, 1988.
 1. Nauczanie bilingwalne. Modele, koncepcje, założenia metodyczne. Katowice, Wyd. UŚ, 2000.
 2. Jak uczyć dzieci języków obcych? Katowice, Wyd. Gnome, 2002.

 

Artykuły

 1. Methodische Probleme beim Einsatz von Fragen im Fremdsprachenunterricht. W: Glottodidactica, Vol. XLV/2, Poznań 2018, s. 151-167.
 2. Trudności interpretacyjne i translacyjne wyrazów wieloznacznych w tekstach prawnych i prawniczych. W: Studia Niemcoznawcze, T. LIX, 2017, s. 509 – 525.
 3. Semantyczna przejrzystość nazw prawnych i jej wpływ na procesy translacyjne.  Studia Niemcoznawcze T. LVIII, 2016, s. 409-424
 4. Textorganisierende Redemittel als Forschungs-, Verwendungs-, und Lernproblem. W: R. Opiłowski & W. Czachur (ed.) Sprache – Wissen – Medien. Festschrift für Professor Gerd Antos. Wrocław-Dresden 2015, s. 101-116.
 5. Wpływ tytułu na zakres i trwałość przyswajalnej wiedzy z tekstów edukacyjnych. W: Kształcenie Językowe. T. 11 (21) 2013, s. 11-27.

 

 1. Intertextueller Polylog über den Dreiteiler „Unsere Mütter, unsere Väter“ aus interkultureller Sicht. W: Studia Germanica Gedanensia 31, Gdańsk 2014, s. 238-251.
 2. Historia starań o zrozumiały język prawny. W: O prawie i jego dziejach księgi dwie. Białystok – Katowice 2010, T. II, s. 957-968.

Funkcje

 1. Przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Tłumaczy Przysięgłych przy Ministerstwie Sprawiedliwości w latach 2004-2012.
 2. Rzeczoznawca z listy MEN
return to top