Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa

Kamila Kuros-Kowalska

17.02.2020 - 13:22, aktualizacja 15.11.2020 - 20:28
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr Kamila Kuros-Kowalska

Kontakt: kamila.kuros-kowalska@us.edu.pl

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Opiekunka studenckich praktyk zawodowych. Kierownik Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Członkini Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Stowarzyszenia „Via Linguae”. Kamila Kuros-Kowalska jest językoznawcą i logopedą, specjalistą z zakresu surdologopedii i neurologopedii. W 2016 roku obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską zatytułowaną Metody stymulowania rozwoju słownictwa w języku polskim u dzieci dwujęzycznych na emigracji. Praca powstała pod naukowym kierunkiem dr hab. prof. UŚ Iwony Loewe. Kamila Kuros-Kowalska jest autorką i współautorką publikacji, zwłaszcza z zakresu logopedii, bilingwizmu, lapsologii, lingwistyki dyskursu i kultury języka. W działalności badawczej oraz praktyce logopedycznej koncentruje się zwłaszcza na zagadnieniach związanych z dwujęzycznością i zaburzeniami mowy. Od 2012 roku współpracuje z placówkami edukacyjnymi w Północnej Anglii. Jej zainteresowania naukowe to bilingwizm, akwizycja języka, zaburzenia językowe, sprawności językowe i komunikacyjne oraz nowe technologie w zdalnym nauczaniu.

Profil Pracownika w portalu ORCID: 0000-0002-3618-4927

Wybrane publikacje:

Metody stymulowania słownictwa w języku polskim u dzieci dwujęzycznych na emigracji / Kamila Kuros-Kowalska. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020. – 208 s. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3935) – ISBN 978-83-226-3892-7

Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość : edukacja i globalizacja : [materiały z II oraz III Międzynarodowego Seminarium Naukowego] / red. nauk. Kamila Kuros-Kowalska, Iwona Loewe, Natalia Moćko. – Gliwice : “Komlogo” Piotr Gruba, 2017. – 255 s. – ISBN 978-83-61339-51-9

Poprawność językowa i jej wpływ na komunikację wśród dzieci i młodzieży ze szkół polskich za granicą / Kamila Kuros-Kowalska, Natalia Moćko.// W: Język – człowiek – świat : różne aspekty komunikacji międzyludzkiej. – Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2016. – S. 91-100. – ISBN 978-83-60777-61-9

Diagnoza poziomu słownika dziecka dwujęzycznego w języku prymarnym i sekundarnym : studium przypadku / Kamila Kuros-Kowalska.// W: Szkoła bez barier : o trudnościach w nauczaniu i uczeniu się. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. – S. 125-136. – ISBN 978-83-8012-382-3

Sposoby autoprezentacji kobiet i mężczyzn na przykładzie reportaży podróżniczych Wojciecha Cejrowskiego oraz Beaty Pawlikowskiej / Kamila Kuros-Kowalska.// W: Dyskurs autopromocyjny i jego współczesne odsłony. T. 1. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. – S. 95-107. – ISBN 978-83-8012-414-1

Komunikacja międzyludzka w opinii współczesnych uczniów – przyczyny powstawania barier komunikacyjnych i sposoby radzenia sobie z nimi / Kamila Kuros-Kowalska, Natalia Moćko.// W: Komunikacja niełatwa : czyli o tym, co przeszkadza w skutecznym porozumiewaniu się. – Kraków : Wydawnictwo Libron – Filip Lohner, 2014. – S. 107-118. – ISBN 978-83-65148-12-4

Linguistic creation of the relations between men and women : on the basis of chosen Manuela Gretkowska’s and Janusz Korwin-Mikke’s columns / Kamila Kuros-Kowalska. – Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. – 60 s. – ISBN 3-659-59814-3

Problemy językowe dzieci bilingwalnych w opinii rodziców polskich za granicą / Kamila Kuros-Kowalska.// W: Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość : szanse i zagrożenia na drodze do porozumienia. – Gliwice : Fonem.eu, 2014. – S. 171-189. – ISBN 978-83-935108-9-4

Postawa najbliższego otoczenia a rozwój kompetencji interakcyjnej dziecka bilingwalnego – studium przypadku / Kamila Kuros.// W: Interakcyjne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy. – Kraków : Collegium Columbinum, 2014. – S. 331-353. – ISBN 978-83-7624-087-9

Postępowanie terapeutyczne w przypadku zaburzeń płynności mowy u dzieci z zespołem Downa / Katarzyna Węsierska, Kamila Kuros.// W: Dziecko z zespołem Downa : wybrane zagadnienia terapii. – Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2012. – S. 49-67

return to top