Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa

Kamila Kuros-Kowalska

17.02.2020 - 13:22, aktualizacja 17.11.2021 - 12:54
Redakcja: am

dr Kamila Kuros-Kowalska

Kontakt: kamila.kuros-kowalska@us.edu.pl

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Opiekunka studenckich praktyk zawodowych. Członkini Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Stowarzyszenia „Via Linguae”. Kamila Kuros-Kowalska jest językoznawcą i logopedą, specjalistą z zakresu surdologopedii i neurologopedii. W 2016 roku obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską zatytułowaną Metody stymulowania rozwoju słownictwa w języku polskim u dzieci dwujęzycznych na emigracji. Praca powstała pod naukowym kierunkiem dr hab. prof. Iwony Loewe, prof. UŚ. Kamila Kuros-Kowalska jest autorką i współautorką publikacji, zwłaszcza z zakresu logopedii, bilingwizmu, lapsologii, lingwistyki dyskursu i kultury języka. W działalności badawczej oraz praktyce logopedycznej koncentruje się zwłaszcza na zagadnieniach związanych z dwujęzycznością i zaburzeniami mowy. Od 2012 roku współpracuje z placówkami edukacyjnymi w Północnej Anglii.

Jej zainteresowania naukowe to bilingwizm, akwizycja języka, zaburzenia językowe, sprawności językowe i komunikacyjne oraz nowe technologie w zdalnym nauczaniu.

Profil Pracownika w portalu ORCID: 0000-0002-3618-4927

Wybrane publikacje:

 • Metody stymulowania słownictwa w języku polskim u dzieci dwujęzycznych na emigracji / Kamila Kuros-Kowalska. – Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020. – 208 s. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; nr 3935) – ISBN 978-83-226-3892-7.
 • Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość: edukacja i globalizacja: [materiały z II oraz III Międzynarodowego Seminarium Naukowego] / red. nauk. Kamila Kuros-Kowalska, Iwona Loewe, Natalia Moćko. – Gliwice: “Komlogo” Piotr Gruba, 2017. – 255 s. – ISBN 978-83-61339-51-9.
 • Poprawność językowa i jej wpływ na komunikację wśród dzieci i młodzieży ze szkół polskich za granicą / Kamila Kuros-Kowalska, Natalia Moćko.// W: Język – człowiek – świat: różne aspekty komunikacji międzyludzkiej – Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2016. – S. 91-100 – ISBN 978-83-60777-61-9.
 • Diagnoza poziomu słownika dziecka dwujęzycznego w języku prymarnym i sekundarnym: studium przypadku / Kamila Kuros-Kowalska.// W: Szkoła bez barier: o trudnościach w nauczaniu i uczeniu się. – Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. – S. 125-136 – ISBN 978-83-8012-382-3.
 • Sposoby autoprezentacji kobiet i mężczyzn na przykładzie reportaży podróżniczych Wojciecha Cejrowskiego oraz Beaty Pawlikowskiej / Kamila Kuros-Kowalska.// W: Dyskurs autopromocyjny i jego współczesne odsłony. T. 1. – Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015 – S. 95-107 – ISBN 978-83-8012-414-1.
 • Komunikacja międzyludzka w opinii współczesnych uczniów – przyczyny powstawania barier komunikacyjnych i sposoby radzenia sobie z nimi / Kamila Kuros-Kowalska, Natalia Moćko.// W: Komunikacja niełatwa: czyli o tym, co przeszkadza w skutecznym porozumiewaniu się. – Kraków: Wydawnictwo Libron – Filip Lohner, 2014 – s. 107-118 – ISBN 978-83-65148-12-4.
 • Linguistic creation of the relations between men and women: on the basis of chosen Manuela Gretkowska’s and Janusz Korwin-Mikke’s columns / Kamila Kuros-Kowalska. – Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014 – 60 s. – ISBN 3-659-59814-3.
 • Problemy językowe dzieci bilingwalnych w opinii rodziców polskich za granicą / Kamila Kuros-Kowalska// W: Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość : szanse i zagrożenia na drodze do porozumienia – Gliwice: Fonem.eu, 2014 – S. 171-189 – ISBN 978-83-935108-9-4.
 • Postawa najbliższego otoczenia a rozwój kompetencji interakcyjnej dziecka bilingwalnego – studium przypadku / Kamila Kuros// W: Interakcyjne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy – Kraków: Collegium Columbinum, 2014 – S. 331-353 – ISBN 978-83-7624-087-9.
 • Postępowanie terapeutyczne w przypadku zaburzeń płynności mowy u dzieci z zespołem Downa / Katarzyna Węsierska, Kamila Kuros// W: Dziecko z zespołem Downa: wybrane zagadnienia terapii – Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2012 – s. 49-67.

 

Kamila Kuros-Kowalska

return to top