Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa

Magdalena Sędek

06.02.2020 - 11:12, aktualizacja 29.06.2021 - 11:35
Redakcja: am

mgr Magdalena Sędek

kontakt: magdalena.sedek@us.edu.pl, magda.sedek@gmail.com

Magister języka francuskiego i języka hiszpańskiego, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie administracji i zarządzania oraz studiów doktoranckich w zakresie językoznawstwa. Asystent w Instytucie Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego, członek Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów.

Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół analizy tekstów multimodalnych, ze szczególnym uwzględnieniem językowo-ikonicznych sposobów konceptualizowania współczesnej rzeczywistości społeczno-politycznej w rysunkach satyrycznych publikowanych w prasie hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej. Zajmuje się również problematyką metafory multimodalnej i wizualnej oraz wybranymi aspektami semantyki i pragmatyki humoru. W sferze jej zainteresowań naukowych leżą także zagadnienia związane z językoznawstwem kognitywnym oraz praktyką przekładu.

Brała udział (z referatami) w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych, m.in. VIII Jornadas Internacionales de Lingüística Hispánica: Raíces y Horizontes, 1-3 kwietnia 2019, Lizbona; 8th International SELICUP Conference “The Humanities and the Challenges of the New Europe: Cultures, Languages, Identities”, 24-26 października 2018, Alcudia; VII Międzynarodowe Sympozjum Hispanistów Encuentros 2018 “Entre tradición y novedad: los estudios hispánicos a comienzos del siglo XXI”, 24-26 maja 2018, Łódź; V Foro de Lingüística Hispánica: Panorama de temas y métodos de investigación, 11-13 maja 2017, Lublin; Encuentro de Hispanistas “Las palabras (des)atadas”, 16-17 października 2015, Praga; L Congreso Internacional de la Asociación Europea de Profesores de Español “La cultura hispánica: de sus orígenes al siglo XXI”, 20-24 lipca 2015, Burgos. Jest autorką kilku artykułów naukowych.

Numer ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0836-4285

Wybrane publikacje: 

 1. “Humor gráfico como herramienta de crítica sociopolítica: aplicación de la TGHV al análisis de las viñetas de prensa”. Neophilologica (31), 2019, 339-352.
 2. “Análisis del discurso humorístico multimodal de las viñetas de prensa”. En: J. Bień, B. Brzozowska-Zburzyńska, A.M. López González, W. Nowikow (eds.), Lingüística hispánica en Polonia: tendencias y direcciones de investigación, 2018, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 231-247.
 3. „Metafora multimodalna w rysunkach satyrycznych prasy hiszpańskiej”. W: M. Cieszkowski, A. Kapuścińska, J. Szczepaniak (red.), Język-obraz-dyskurs, 2017, Bydgoszcz, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 151-161.
 4. “Imágenes conceptuales de la mente alterada: el caso de loco y tonto”. En: J. Wilk-Racięska, A. Szyndler, C. Tatoj (eds.), Relecturas y nuevos horizontes en los estudios hispánicos. Lingüística y didáctica de la lengua española, 2016, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 153-163.
 5. “Explorando la combinación de lenguaje e imagen: el caso de la metáfora multimodal”. Itinerarios. Revista de estudios lingüísticos, literarios, históricos y antropológicos (22), 2015, 113-127.
 6. “Análisis cognitivo-contrastivo de la conceptualización de alegría en los fraseologismos españoles y franceses”. En: E. Reichwalderová (ed.), Lengua, cultura y literatura en el contexto espacial y temporal, 2015, Hradec Králové, Gaudeamus, 153-167.
 7. “Predicados mentales en español: juicios y pensamientos”. En: J. Pawlik, J. Szałek (eds.), Lingüística española en Polonia: líneas de investigación, 2014, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 205-215.

Wykaz dorobku naukowego w portalu Pracowników Uniwersytetu Śląskiego

Magdalena Sędek, MA
Assistant in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

magdalena.sedek@us.edu.pl

ORCID: 0000-0002-0836-4285

https://www.researchgate.net/profile/Magdalena-Sedek

Research interests:

Her research interests focus on the analysis of multimodal texts, linguistic-iconic ways of conceptualizing of sociopolitical reality in satirical drawings published in the Spanish and Latino American press. She deals with multimodal and visual metaphor, and selected aspects of semantics and pragmatics of humor. Her research interests also include cognitive linguistics and translation practice.

Selected publications:

 1. “Humor gráfico como una herramienta de denuncia política en la Venezuela contemporánea” [Graphic humor as a means of political denunciation in contemporary Venezuela]. Atlante (13), 2020, 119-139.
 2. “Metáforas visuales y multimodales en las viñetas de prensa: en torno a la imagen de la crisis del 1-O”. In: W. Nowikow, A.M. López González, M. Pawlikowska, M. Baran, W. Sobczak (eds.), Lingüística hispánica teórica y aplicada: estudios léxico-gramaticales, didácticos y traductológicos, 2020, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 375-390.
 3. “Humor gráfico como herramienta de crítica sociopolítica: aplicación de la TGHV al análisis de las viñetas de prensa” [Graphic humor as a sociopolitical criticism tool: The application of the GTVH in the analysis of press cartoons]. Neophilologica (31), 2019, 339-352.
 4. “Análisis del discurso humorístico multimodal de las viñetas de prensa”. In: J. Bień, B. Brzozowska-Zburzyńska, A.M. López González, W. Nowikow (eds.), Lingüística hispánica en Polonia: tendencias y direcciones de investigación, 2018, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 231-247.
 5. „Metafora multimodalna w rysunkach satyrycznych prasy hiszpańskiej” [The multimodal metaphor in political cartoons in the Spanish press]. In: M. Cieszkowski, A. Kapuścińska, J. Szczepaniak (eds.), Język-obraz-dyskurs, 2017, Bydgoszcz, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 151-161.
 6. “Imágenes conceptuales de la mente alterada: el caso de loco y tonto” [Conceptual images of the troubled mind: The case of ‘insane’ and ‘foolish’]. In: J. Wilk-Racięska, A. Szyndler, C. Tatoj (eds.), Relecturas y nuevos horizontes en los estudios hispánicos. Lingüística y didáctica de la lengua española, 2016, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 153-163.
 7. “Explorando la combinación de lenguaje e imagen: el caso de la metáfora multimodal” [Exploring the combination of language and image: Multimodal metaphor]. Itinerarios. Revista de estudios lingüísticos, literarios, históricos y antropológicos (22), 2015, 113-127.
 8. “Análisis cognitivo-contrastivo de la conceptualización de alegría en los fraseologismos españoles y franceses”. In: E. Reichwalderová (ed.), Lengua, cultura y literatura en el contexto espacial y temporal, 2015, Hradec Králové, Gaudeamus, 153-167.
 9. “Predicados mentales en español: juicios y pensamientos”. In: J. Pawlik, J. Szałek (eds.), Lingüística española en Polonia: líneas de investigación, 2014, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 205-215.

 

Magdalena Sędek - zdjęcie portretowe

return to top