Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Małgorzata Kita

17.02.2020 - 13:19, aktualizacja 31.03.2022 - 14:46
Redakcja: krzysztofrozwadowski

prof. dr hab. Małgorzata Kita

Kontakt:

Profesor dr hab., profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wcześniej pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich i Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej.

Dyrektor Instytutu Języka Polskiego (2002-2005).

Lektor języka polskiego na Uniwersytecie Toulouse Le Mirail (1981-1984, 1991-1993).

Inicjatorka i organizatorka cyklu konferencji internetowych poświęconych lingwistycznym badaniom nad rozmową (2001 – 2004) oraz cyklu konferencyjnego Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną.

Prezes Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, przewodnicząca Rady Naukowej Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. Członkini Zespołu Dydaktycznego Rady Języka Polskiego przy PAN i Komisji Stylistycznej przy PAN. Członek rad programowych kilku periodyków naukowych.

Publikacje w takich m.in. periodykach: „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, „Stylistyka”, „Studia Medioznawcze”, „Mediolingwistyka”, „Język a Kultura”, „Postscriptum Polonistyczne”, „Forum Lingwistyczne”, „Zeszyty Prasoznawcze”, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”.

Felietonistka w „Gazecie Uniwersyteckiej UŚ” (od 2015 r.).

Zainteresowania naukowe: współczesna polszczyzna (zwłaszcza język mediów, język prywatny i potoczny, grzeczność językowa), genologia językoznawcza (zwłaszcza wywiad prasowy), komunikacja werbalna, stylistyka językoznawcza, „lawendowa lingwistyka”, glottodydaktyka polonistyczna.

Profil Pracownika w portalu ORCID:

Wybrane publikacje:

1. Coming out w polskiej przestrzeni dyskursywnej, Katowice 2016.
2. Szeptem albo wcale. O wyznawaniu miłości, Katowice 2007.
3. Językowe rytuały grzecznościowe, Katowice 2005.
4. Wywiad prasowy. Język — gatunek — interakcja, Katowice 1998.
5. Język w prasie. Antologia. Katowice 2019 [współredaktor].
6. Język w radiu. Antologia. Katowice 2018 [współredaktor].
7. Język w telewizji. Antologia, Katowice 2016 [współredaktor].
8. Język w internecie. Antologia, Katowice 2016 [współredaktor].
9. Język w mediach. Antologia, Katowice 2012, 2014 [współredaktor].
10. Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 1. Stan wiedzy i postulaty badawcze. Katowice 2012 [współredaktor].

return to top