Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa

Maria Stec

23.01.2020 - 08:34, aktualizacja 23.01.2020 - 08:39
Redakcja: krzysztofrozwadowski

Maria Stec, dr

Maria Stec (dr) jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa oraz pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych i Szkole Doktorskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz w Cieszynie. Jest autorką czterdziestu artykułów opublikowanych w kraju i za granicą, tłumaczką tekstów filozoficznych, prawniczych i artystycznych, recenzentem materiałów dydaktycznych dla Polskiego Ministerstwa Edukacji. Jej główne zainteresowania obejmują lingwistykę stosowaną, w tym nauczanie dzieci, wielojęzyczność i edukację wielokulturową. W szczególny sposób interesuje się ona konstrukcją, implementacją i ewaluacją materiałów do nauczania języków obcych, a także ich metodologią wizualną oraz multimodalnością.
Stec, M. 2013. English Course Books and Language Awareness of Young Learners. In: Charles A. Shoniregun, Galyna Akmayeva. “Literacy Information and Computer Education Journal” (LICEJ), Volume 4, Issue 3, September 2013. 1080–1086. ISSN 2040 2589 (Online). http://www.infonomics-society.org/LICEJ/

Stec, M. 2014. Reflective teaching in an English primary classroom. In: Gabryś-Barker, D, Wojtaszek, A. (eds.) “Studying Second Language Acquisition from a Qualitative Perspective”. 61-70. London: Springer.

Stec, M. 2015. Evaluation of ELT materials for young learners: course-books as cultural artefacts. In: Akbarov, A. (ed.) “The Practice of Foreign Language Teaching. Theories and Applications”. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. 517-527.

Stec, M. 2016. ELT Materials for Very Young Learners. A Teacher’s Perspective on Selection, Implementation and Evaluation. In: the International Journal for Cross-Disciplinary Subjects in Education (IJCDSE), Vol. 7, Issue 2, June 2016 ISSN 2042 6364 (Online), http://infonomics-society.org/ijcdse/published-papers/volume-7-2016/ , 2761-2767.

Stec, M. 2017. Multicultural Education in English Teacher’s Books for Young Learners. In: D. Gabryś-Barker, D. Gałajda, A. Wojtaszek, P. Zakrajewski (eds.), “Multiculturalism, Multilingualism and the Self: Studies in Linguistics and Language Learning”. London: Springer. pp.153-169.

Savon Merass, P., Finlays, M., Stec, M.,. 2017. Evaluation of English Language Teaching Resources for Japanese Students at Home and Abroad. In: Seinan Gakuin University, Center for Language Education Bulletin. Vol, 3/7, 31-42.

西南学院大学言語教育センター紀要 弟7号。2017-3
Seinan Gakuin Daigaku Gengo Kyouiku Senta Kiyou Dai 7 go. 2017-3.
Stec, M. 2017. Multimodality of cultural content in ELT materials for young learners. Sosnowiec, Katowice, TAPSLA, vol. 3(1) 2017, pp.101-124.

Stec, M. 2017. Materiały glottodydaktyczne wspierające rodziców we wczesnoszkolnym nauczaniu języków obcych – szkic badań. W: J. Rokita-Jaśkow, W. Król-Gierat (red.) „Wczesny start językowy. Wybrane zagadnienia”. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP. str.88-105.

Stec, M. 2018. Multimodality of Cultural Content in ELT materials – a Comparative Study in the Polish Context. In: D. Gabryś-Barker, R. Kalamarz, M. Stec (eds.) Materiały i media we współczesnej glottodydaktyce: wybrane zagadnienia. Katowice: Wydawnictwo UŚ, str. 81-102.

Stec, M. 2019. Identity and multimodality of cultural content in ELT course-books for YLs. In: P. Besedová, N. Heinrichová & J. Ondráková (eds.) The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS; Vol. LXXII, Nov. 2019); pp.274-288.

Udział w projekcie IRNet – International Research Network for study and development of new tools and methods for advanced pedagogical science in the field of ICT instruments, e-learning and intercultural competences. Jest to projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach 7 Programu Ramowego, Marie Curie, Wymiana międzynarodowa pracowników naukowych. Umowa o grant nr PIRSES-GA-2013-612536. Czas trwania projektu – 48 miesięcy – od 01.01 2014 do 31.12.2017
Udział czynny w dwóch ostatnich etapach: dissemination and evaluation; Curtin University, Perth, Autstralia 07.11.2017 – 07.12.2017, staż naukowy w ramach projektu IRNet, seminarium pt: Multimodality and cultural content in ELT materials; tworzenie glosariuszy:
1) Smyrnova-Trybulska Eugenia, Maria Stec, Anna Sudenska ‘Glossary for multicultural terms useful for distance education’[In:] Innovation in Higher Education / Інновації у вищій освіті. Collection of Scholarly Papers of Dniprovsk State Technical University, ed. O.Sadovoj, Kam’ians’kie : DSTU, 2017. ISSN 2519-2884 p.7-13
2) Eugenia Smyrnova –Trybulska, Maria Stec, Anna Studenska (Poland), Tatiana Noskova, Tatiana Pavlova, Olga Yakovleva (Russia), Sixto Cubo Delgando (Spain) GLOSSARY OF TERMS FOR ICT AND E-LEARNING: COMPARE THE POLISH, SPANISH AND RUSSIAN APPROACH In: Effective Development of Teachers’ Skills in the Area of ICT. Scientific Monograph edited by Eugenia Smyrnova-Trybulska, Vol. 9 (2017) Katowice-Cieszyn: Studio Noa for University of Silesia, Katowice-Cieszyn ISSN: 2451-3644 (print edition) ISSN 2451-3652 (digital edition) ISBN 978-83-60071-96-0, pp.105-118

return to top