Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa

Sabina Deditius

06.02.2020 - 10:31, aktualizacja 30.11.2020 - 23:04
Redakcja: krzysztofrozwadowski

 

dr Sabina Deditius

dr Sabina Deditius

Kontakt: sabina.deditius@us.edu.pl

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Adiunkt w Instytucie Językoznawstwa, Kierunek Filologia Romańska. Absolwentka filologii hiszpańskiej (Uniwersytet Śląski) oraz psychologii (Uniwersytet SWPS). Ukończyła także studia podyplomowe dla tłumaczy konferencyjnych (Uniwersytet Jagielloński) oraz studia podyplomowe Komunikacja perswazyjna: reklama, public relations, promocja polityczna (Uniwersytet Śląski).

Obszary specjalizacji naukowej: język w mediach, retoryka dyskursu, perswazja językowa, język wystąpień publicznych, potoczność w języku, komunikacja międzykulturowa. Prelegentka na wielu polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, uczestniczka stypendiów zagranicznych oraz wyjazdów dydaktycznych i szkoleniowych. Organizator imprez promujących wiedzę o kulturze Hiszpanii i języku hiszpańskim skierowanych zarówno do nauczycieli, jak i młodzieży.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne na Specjalości Język Hiszpański z zakresu: tłumaczenia ustne (konsekutywne, symultaniczne), kultura i komunikacja w języku hiszpańskim, współczesne językoznawstwo hiszpańskie, perswazja i retoryka, język w mediach.

Numer ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7791-5626

Wybrane publikacje:

Sabina Deditius. (2020). #Protegelosocéanos: mecanismos lingüísticos de la argumentación utilizados en Instagram. „Linguistica Silesiana” (Vol. 41, s. 67-83). – ISSN 0208-4228.

Sabina Deditius. (2020). Grzeczność w „social sellingu” na przykładzie profilu Ewy Chodakowskiej na Instagramie. „Res Rhetorica” (no. 3, 61-77). – ISSN 2392-3113.

Sabina Deditius. (2020). Coaching educativo: método para estimular la motivación intrínseca del estudiante en la interpretación consecutiva. W: „Perfiles, factores y contextos en la enseñanza y el aprendizaje de ELE/EL2” (S. 229-238). Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela. – ISBN 978-84-17595-48-7.

Sabina Deditius. (2019). Potoczność jako wartość w mowach inspirujących: perspektywa lingwistyczno-retoryczna. W: A. Budzyńska-Daca, E. Modrzejewska (red.), „Retoryka i wartości” (S. 277-291). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. – ISBN 978-83-235-3867-7.

Sabina Deditius. (2018). El „meme” de internet como un juego verbo-visual : análisis lingüístico de las críticas al presidente del gobierno español Mariano Rajoy. W: J. Bień, B. Brzozowska-Zburzyńska, A. M. López González, W. Nowikow (red.), „Lingüística hispánica en Polonia : tendencias y direcciones de investigación” (S. 57-70). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. – ISBN 978-83-8142-168-3.

Sabina Deditius. (2018). Wideoblog jako narzędzie autoprezentacji i autopromocji: charakterystyka gatunku na podstawie wideoblogów o rozwoju osobistym. W: A. Kalisz E. Tyc (red.), „Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach audiowizualnych. T. 4” (S. 45-57). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. – ISBN 978-83-226-3388-5.

Sabina Deditius. (2017). „Mental power speech”… czyli o relacji język – obraz w dyskursie polskich mówców motywacyjnych. W: M. Cieszkowski, A. Kapuścińska, J. Szczepanik (red.), „Język, obraz, dyskurs” (S. 189-196). Bydgoszcz: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. – ISBN 978-83-60775-48-6.

Sabina Deditius. (2015). El insulto como ritual en la „Batalla de Rap”: estudio pragmalinguistico. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.  – ISBN 978-83-8012-509-4.

Sabina Deditius. (2014). O wpływie różnic kulturowych na komunikację. W: A. Rosińska-Mamej, J. Senderska (red.), „Komunikacja niełatwa, czyli o tym, co przeszkadza w skutecznym porozumiewaniu się” (S. 61-70). Kraków: Wydawnictwo Libron – Filip Lohner. – ISBN 978-83-65148-12-4.

Wykaz dorobku naukowego w portalu Pracowników Uniwersytetu Śląskiego

return to top