Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa

Swietłana Biczak

07.02.2020 - 12:33, aktualizacja 29.06.2021 - 15:00
Redakcja: am

Dr Swietłana Biczak
Instytut Językoznawstwa
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Spis publikacji

1. Бичак С., К вопросу о языковых играх в произведениях сатирика М. Жванецкого. W: Świat Słowian w języku i Kulturze. [T.] 10. Językoznawstwo, semantyka, pragmatyka, kognitywizm. Red. Ewa Komorowska, Żaneta Kozicka-Borysowska. Volumina.pl. Szczecin 2009. ISBN: 978-83-62355-48-8, ss. 17-22.
2. Бичак С., Средства выражения эмоций в текстах политической коммуникации (на примере интервью эпохи застоя и перестройки). W: Komunikacja międzyludzka: leksyka, semantyka, pragmatyka. [T.] 1. Red. Ewa Komorowska, Katarzyna Kondzioła-Pich, Ewa Panter. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol Dmochowski, Sobczyk. Szczecin 2010. ISBN: 978-83-62355-56-3, ss. 9-18.
3. Бичак С., Повторы как средство комизма в произведениях М. Жванецкого. W: Świat Słowian w języku i kulturze. [T.] 11. Wybrane zagadnienia z języków słowiańskich i germańskich. Red. Ewa Komorowska, Dorota Dziadosz. Volumina.pl. Szczecin 2010. ISBN: 978-83-62355-50-1, ss. 22-28.
4. Бичак С., Изучение предикативных эквивалентов слова русского языка с помощью моделирования. W: Русский язык в польской аудитории. T. 3. Red. Anna Zych. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2011. ISBN: 978-83-226-1951-3, ss. 96-107.
5. Бичак С., Сопоставительный анализ языковых средств выражения эмоций в интервью с политическими деятелями 70-х i 90-х годов. W: Komunikacja międzyludzka: leksyka, semantyka, pragmatyka. [T.] 3. Red. Ewa Komorowska, Katarzyna Kondzioła-Pich, Anna Ochrymowicz. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol Dmochowski, Sobczyk. Szczecin 2012. ISBN: 978-83-7518-500-3, ss. 40-50.
6. Бичак С., Языковые игры на фонетическом уровне как средство создания комизма (на примере творчества М. Жванецкого). W: Świat Słowian w języku i kulturze. [T.] 15. Wybrane zagadnienia z języków, literatur i kultur słowiańskich i germańskich. Red. Dorota Dziadosz, Agnieszka Krzanowska. Volumina.pl. Szczecin 2016. ISBN 978-83-7867-711-6, ss. 39-53.
7. Бичак С., Ситуативный комизм в произведениях Михаила Жванецкого. W: Русистика и современность. Старые вопросы, новые ответы. Red. Иоланта Любоха-Круглик, Оксана Малыса, Габриэла Вильк, Анна Зых. Wydawnictwo Naukowe “Śląsk”. Katowice 2017. ISBN 978-83-7164-973-8, ss. 491-506.
8. Бичак С., Парадокс как вид языковой игры (на примере произведений М. Жванецкого). W: Współczesne badania nad językiem rosyjskim i jego odmianami. Red. Katarzyna Dembska, Dorota Paśko-Koneczniak.: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017. ISBN 978-83-231-3837-2, ss. 197-209.
9. Бичак С., Авторские неологизмы как реализация словообразовательной языковой игры в произведениях писателя-сатирика М.М. Жванецкого. W: Jednostki języka w systemie i w tekście 2. Red. Andrzej Charciarek, Anna Zych, Ewa Kapela. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2018. ISBN 978-83-226-3300-7, ss. 9-20.
10. Бичак С., К вопросу о разновидностях комизма (на примере произведений Михаила Жванецкого). W: Tradycja i współczesność w badaniach nad językami słowiańskimi: księga jubileuszowa dedykowana profesor Annie Zych Red. Andrzej Charciarek, Ewa Kapela. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019. ISBN 978-83-226-3515-5, ss. 9-21.

Prowadzone projekty badawcze

Przedmiotem prowadzonych badań jest dyskurs religijny w aspekcie porównawczym oraz przekład tekstów o charakterze religijnym.

Organizacja konferencji – członek komitetu organizacyjnym

1. III Sosnowieckie Forum Językoznawcze, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Sosnowiec: 20-21.09.2018. Celem konferencji była prezentacja różnorodnych perspektyw badawczych we współczesnym językoznawstwie slawistycznym z uwzględnieniem zarówno tradycyjnych, jak i nowych ujęć metodologicznych. W centrum uwagi znalazły się także zagadnienia nauczania języków słowiańskich jako obcych.

Swietłana Biczak, PhD
Assistant Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

swietlana.biczak@us.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9012-1863

https://www.researchgate.net/profile/Swietlana-Biczak

https://scholar.google.pl/citations?user=XfsESaIAAAAJ&hl=pl

Research interests:

Humor in language, religious discourse in a contrastive perspective, translation of religious texts.

Selected publications:

  1. Âzykovye mehanizmy komizma v proizvedeniâh Mihaila Žvaneckogo / Svetlana Bičak. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020. – 150 pages. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; no. 3922) – ISBN 978-83-226-3769-2
  2. K voprosu o raznovidnostâh komizma : (na primere proizvedenij Mihaila Žvaneckogo) / Svetlana Bičak.// In: Tradycja i współczesność w badaniach nad językami słowiańskimi : księga jubileuszowa dedykowana profesor Annie Zych. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. – pp. 9-21. – ISBN 978-83-226-3515-5
  3. Rol’ leksičeskih zaimstvovanij v satiričeskih proizvedeniâh M. Žvaneckogo / Svetlana Bičak.// In: Cizojazyčné vlivy na slovanské – Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2019. – pp. 137-153. – ISBN 978-80-7435-729-9
  4. Avtorskie neologizmy kak realizaciâ slovoobrazovatel’noj âzykovoj igry v proizvedeniâh pisatelâ – satirika M. M. Žvaneckogo / Svetlana Bičak.// In: Jednostki języka w systemie i w tekście. Vol. 2. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. – pp. 9-20. – ISBN 978-83-226-3300-7
  5. Ispol’zovanie zaimstvovanij v komičeskih tekstah : (na primere tvorčestva M. M. Žvaneckogo) / Svetlana Bičak.// In: Rusistika i sovremennost’. Č. 1. – Sankt-Peterburg : Severnaâ zvezda, 2018. – pp. 239-245. – ISBN 978-5-905042-75-
  6. Paradoks kak vid azykovoj igry : (na primere proizvedenij M. Zvaneckogo) / Svetlana Bicak.// In: Współczesne badania nad językiem rosyjskim i jego odmianami. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017. – pp. 197-209. – ISBN 978-83-231-3837-2
  7. Situativnyj komizm v proizvedeniâh Mihaila Žvaneckogo / Svetlana Bičak.// W: Rusistika i sovremennost’ : starye voprosy, novye otvety. – Katowice : Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, 2017. – pp. 491-506. – ISBN 978-83-7164-973-8
  8. Âzykovye igry na fonetičeskom urovne kak sredstvo sozdaniâ komizma : (na primere tvorčestva M. Žvaneckogo) / Swietłana Biczak.// In: Świat Słowian w języku i kulturze. [Vol.] 15, Wybrane zagadnienia z języków, literatur i kultur słowiańskich i germańskich. – Szczecin : Volumina.pl, 2016. – pp. 39-53. – ISBN 978-83-7867-711-6

 

Swietłana Biczak

return to top