Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa

Wacław Miodek

01.02.2020 - 15:58, aktualizacja 01.02.2020 - 15:58
Redakcja: krzysztofrozwadowski

Dr Wacław Miodek

Wybrane publikacje:

Monografie
Die Begrüßungs- und Abschiedsformeln im Deutschen und im Polnischen. Deutsch im Kontrast Band 14. Julius Groos Verlag. Heidelberg 1994.

Popularno-naukowe
Rozmówki szwedzkie ze słowniczkiem. Berlitz Publishing/ Langenscheidt Polska. Współautor: Małgorzata Płomińska. Langenscheidt Polska. Warszawa 2006.

Artykuły naukowe
Zu einigen Fragen des Phonetikunterrichts für polnische Germanistikstudenten W:
Probleme und sprechwissenschaftliche Methoden der Kommunikationsbefähigung (red.) E. Stock. Halle (Saale) (Niemcy) 1987, s. 61 -65.

Kriterien der Probandenauswahl und der Gewinnung eines Korpus von Begrüßungsformeln. W: Methodische Grundfragen der Erforschung gesprochener Sprache. (red.) G. Richter. Frankfurt am Main – Berlin – New York – Paris – Wien 1993, s. 28-32.

Formuły etykiety językowej w procesach komunikacji Polaków i Niemców W: Język w przestrzeni edukacyjnej. (red.) R. Mrózek. Katowice 2000, s. 209 – 213

Sprachliche Höflichkeit und Unhöflichkeit im Deutschen und im Polnischen. W: Germanistik im Kontaktraum Europa II. Maribor (Słowenia) 2003, s. 384 – 393.

Geflügelnamen und phraseologische Wendungen im Deutschen, Polnischen und Spanischen. W: Zenderowska, G. (red.): Phraseologie und kommunikatives Handeln. Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung. Sonderheft 21. Verlag Empirische Pädagogik. Landau 2015 (Niemcy), s. 215 – 238.

Problematyka jakości w obliczu nowoczesnych koncepcji i technik kształcenia. Współautor: Marzena Będkowska-Obłąk. W: Humanum #26 (3)/ 2017. Warszawa 2017, s. 247 -255.

Anthroponymische Metaphern mit den Tierbezeichnungen Henne, Gans und Ente im Deutschen und kura, gęś und kaczka im Polnischen – Gemeinsamkeiten und Differenzen. W: Wowro, I., Jakosz M., Kozieł, R. (red.): Sprachliche Dimensionen der Fremdheit und Andersartigkeit. Peter-Lang-Verlag 2018. Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Warszawa – Wien, s. 207 – 226.

Europa jako wspólnota wielu języków i kultur. Problematyka kształcenia wielojęzycznego – koncepcje, modele, projekty. Współautor: Marzena Będkowska-Obłąk. W: Społeczeństwo i edukacja. Humanum #29 (2)/2018. Warszawa 2018, s. 287 – 294

Projekty w realizacji

1. Słowniczek zwrotów i wyrażeń szkolnych polsko-szwedzki
Celem projektu jest wydanie słowniczka przydatnych zwrotów i wyrażeń szkolnych w języku polskim i szwedzkim. Publikacja kierowana jest przede wszystkim do studentów
i absolwentów filologii szwedzkiej i ma na celu ułatwienie im pracy w procesie nauczania przy użyciu autentycznego materiału językowego. Prawdopodobnie rok wydania 2020. Współautorka Małgorzata Płomińska.

2. Projekt badawczy pod nazwą JĘZYKI SPECJALISTYCZNE: TŁUMACZENIE I DOKUMENTACJA

realizowany w ramach współpracy międzyuczelnianej Universidad de Valladolid Facultad de Traducción e Interpretación oraz Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego
w okresie od 15.08.2019 do 30.09.2022 pod kierunkiem dr Any Muñoz i dra Wacława Miodka.
W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania służące stworzeniu opisów strategii, technik oraz zasobów dokumentów przydatnych w tłumaczeniach wielojęzycznych tekstów specjalistycznych (prawniczych, ekonomicznych, turystycznych oraz literackich)
w językach hiszpańskim, polskim, niemieckim, angielskim i francuskim.
Rezultatem projektu będą:

– międzynarodowe konferencje naukowe Katowice, Soria, Valladolid.
– stworzenie internetowej bazy na potrzeby wielojęzycznego tłumaczenia tekstów specjalistycznych.
Projekt na etapie finalizowania na Uniwersytecie Valladolid (Hiszpania)

return to top