Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Literaturoznawstwa

Prof. Przemysław Marciniak profesorem wizytującym na Uniwersytecie Jana Gutenberga

06.03.2020 - 11:20 aktualizacja 06.03.2020 - 11:20
Redakcja: an

Prof. dr hab. Przemysław Marciniak – koordynator Byzantine Reception Network (sieci naukowej finansowanej ze środków nagrody przyznanej przez Alexander von Humboldt Stiftung), laureat m.in. niemieckiej nagrody naukowej „Friedrich Willhelm Bessel-Forschungspreis” przyznawanej przez Fundację Alexandra von Humboldta uznanym naukowcom spoza Niemiec, programu im. Bekkera czy The European Institutes for Advanced Study (EURIAS) Fellowship w kategorii „doświadczony badacz” („senior fellow”), profesor wizytujący na uniwersytetach w Belfaście, Berlinie, Fryburgu, Paryżu, Uppsali, Waszyngtonie i Princeton – pojedzie w semestrze zimowym 2020/2021 na zaproszenie prof. Johannesa Pahlitzscha (bizantynistyka) i profesora Jana Kusbera (studia środkowoeuropejskie) na Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji jako Gastprofessor (profesor wizytujący).

 W czasie pobytu w Moguncji prof. Przemysław Marciniak będzie pracował nad monografią poświęconą zwierzętom w Bizancjum oraz przygotowywał „Handbook of Animals in Byzantium” (wraz z prof. Andreasem Rhoby z Austriackiej Akademii Nauk). Obie monografie ukażą się nakładem wydawnictwa Routledge. Prof. Marciniak poprowadzi także seminarium pt. „Byzanz im europäischen Theater: zwischen Geschichte und Literatur” („Bizancjum w teatrze europejskim: pomiędzy historią i literaturą”).

Pobyt na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji jest finansowany w ramach programu „Schwerpunkt Polen”.

return to top