Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Literaturoznawstwa

Projekt prof. Przemysława Marciniaka otrzymał finansowanie w konkursie OPUS

21.05.2020 - 09:09 aktualizacja 10.09.2020 - 15:57
Redakcja: an

Projekt badawczy prof. dr. hab. Przemysława Marciniaka pt. W stronę bizantyńskiej zoopoetyki. Ludzie i zwierzęta w Bizancjum (X–XII wiek) otrzymał finansowanie w konkursie OPUS (panel HS2) organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki, zajmując drugie miejsce na liście rankingowej i uzyskując dofinansowanie w wysokości 805 320 zł. Czteroletni projekt będzie realizowany we współpracy z badaczami z Wydziału Badań nad Bizancjum Austriackiej Akademii Nauk w Wiedniu.

Profesor Przemysław Marciniak jest bizantynistą  związanym z Uniwersytetem Śląskim od czasów studiów na kierunku filologia klasyczna. Jego zainteresowania naukowe dotyczą literatury bizantyńskiej (szczególnie dwunastowiecznej), recepcji Bizancjum, humoru i studiów nad (bizantyńskimi) zwierzętami. Był stypendystą Harvard University (Dumbarton Oaks Research Library), Princeton University, Alexander von Humboldt Stiftung, DAAD, Wissenschaftskolleg zu Berlin. Profesor wizytujący w Uppsali (2010, 2012-2013), Paryżu (2016), Monachium (2018) oraz Fryburgu Bryzgowijskim (2018-2019).  W 2018 roku uhonorowany Friedrich Wilhelm Bessel Forschungspreis przyznawaną przez Alexander von Humboldt Stuftung.

return to top