Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Instytut Literaturoznawstwa

Nowe monografie pracowników Instytutu Literaturoznawstwa

31.03.2021 - 18:15 aktualizacja 10.04.2021 - 17:49
Redakcja: annaszumiec
Tagi: monografie, pracownicy Instytutu Literaturoznawstwa

Józef Olejniczak: Gombrowicz. Ja! Seria Projekt: Egzystencja i Literatura. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2021. ISBN 978-83-8220-306-6; e-ISBN 978-83-8220-307-3, ss. 253.

Opowieść biograficzna o Witoldzie Gombrowiczu, w której autor śledzi na podstawie dokumentów i świadectw fakty z życia autora Ferdydurke i konfrontując je z autokreacyjnymi zabiegami w jego utworach fikcjonalnych i non-fiction (reportaże, eseje, dziennik). Książka ułożona jest w siedem rozdziałów, poprzedzonych wstępem zawierającym ustalenia metodologiczne. W kolejnych rozdziałach opowiedziane są losy pisarza na kolejnych jego życia i interpretowane fragmenty utworów, w których autor dostrzega ślady doświadczeń egzystencjalnych pisarza. W ostatnim rozdziale (Pośmiertne losy Gombrowicza) zaprezentowana została recepcja (naukowa, krytycznoliteracka, teatralna i filmowa) dzieła i legendy autora Kosmosu oraz próba interpretacji pośmiertnie wydanego Kronosa. Wszystkie interpretacje oscylują wokół problematyki podmiotowości i tożsamości podmiotu dzieła Gombrowicza.

Gombrowicz Ja okładka z portetem Witolda Gombrowicza

Sophie Mereu-Brentano. „Dyletantka” na weimarskim parnasie. Red. Renata Dampc-Jarosz, Nina Nowara-Matusik. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2020.

W ramach serii wydawniczej Niemiecka Literatura Kobiet ukazał się właśnie trzeci tom, poświęcony pisarce epoki klasyczno-romantycznej Sophie Mereau-Brentano. Książka pod redakcją Renaty Dampc-Jarosz oraz Niny Nowary-Matusik przybliża czytelnikom tę małą znaną w Polsce autorkę oraz jej dwa utwory prozatorskie, prezentowane po raz pierwszy w przekładzie na język polski – powieść epistolarną Amanda und Eduard oraz opowiadanie Marie.

Więcej o publikacji można przeczytać tutaj. 

okładka z wizerunkiem kobiety

return to top