Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Literaturoznawstwa

Mariola Jarczyk

21.02.2020 - 18:40, aktualizacja 22.04.2021 - 19:56
Redakcja: krzysztofjawor

prof. dr hab. Mariola Jarczykowa – historyk literatury, zajmuje się polskim piśmiennictwem barokowym, głównie staropolską kulturą epistolarną i oratorską, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska Radziwiłłów birżańskich. Te zagadnienia poruszane są w monografiach autorskich oraz w licznych artykułach. W kręgu jej zainteresowań znajduje się także edytorstwo w aspekcie teoretycznym i praktycznym – wydała kilka rękopiśmiennych tekstów z XVII wieku w specjalistycznych czasopismach („Terminus”, „Napis”, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”).

Publikacje:

 1. Książka i literatura w kręgu Radziwiłłów birżańskich w pierwszej połowie XVII wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1995. ISBN: 83-226-0658-3 , ss. 156.
 2. Kultura epistolarna w kręgu Radziwiłłów birżańskich w XVII wieku. Wydawnictwo Szumacher. Kielce 1998. ISBN: 83-86168-27-7, ss. 64.
 3. Papirowe materie” Piotra Kochlewskiego. O działalności pisarskiej sekretarza Radziwiłłów birżańskich w pierwszej połowie XVII wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2006, ISBN: 83-226-1541-8, ss. 258.
 4. Przy pogrzebach rzeczy i rytmy. Funeralia Radziwiłłowskie z XVII wieku.Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2012. ISBN: 978-83-226-2122-6, ss. 276.
 5. Korespondencja i literatura okolicznościowa w kręgu magnaterii Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019. ISBN: 978-83-226-3517-9, ss. 280.

Wybrane artykuły:

 1. Christian Ambrosius Cochlevius – a Polish disciple of Jan Amos Comenius “Acta Comeniana” 24 (2010), s. 99-113.
 2. Listy Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i Janusza Radziwiłła. „Terminus” 2010, z. 3/4, s. 225-229.
 3. Kultura oratorska w kręgu Radziwiłłów birżańskich. Nieznane mowy Piotra Kochlewskiego i Salomona Rysińskiego. „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” ” t. LVI, 2012, s. 115-134. Paremiograf i Poeta. Jan Kochanowski w pracach edytorskich i przekładowych Salomona Rysińskiego. W: Wiązanie sobótkowe. Studia o Janie Kochanowskim. Red. Estera Lasocińska, Wiesław Pawlak. Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo. Warszawa 2015, ISBN: 978-83-61757-71-9, s. 379-394.
 4. Droga Bogusława Kazimierza Maskiewicza „na koronacyją Jana III, króla polskiego” w świetle jego diariusza. W: Memuarystyka w dawnej Polsce. Red. Piotr Borek, Dariusz Chemperek i Anna Nowicka-Struska. Collegium Columbinum. Kraków 2016. ISBN: 978-83-7624-129-6, s. 109-131.

 

Mariola Jarczyk - zdjęcie profilowe

return to top