Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
asa
asa
Instytut Matematyki

dr Beata Rothkegel

Beata Rothkegel
Stanowisko:

Grupa:

Specjalność:

Pokój:

Telefon:

e-mail:

Logo ORCID

Adiunkt

Pracownicy badawczo-dydaktyczni

Algebra i Teoria Liczb

551

(32) 359 21 94

beata.rothkegel@us.edu.pl

0000-0002-9953-5667

 

Pełnione funkcje Pełnione funkcje

Członek Rady Naukowej Instytutu Matematyki

CV CV

Doktor nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka: Uniwersytet Śląski w Katowicach (2005 r), rozprawa doktorska pt. Pierścienie Witta pierścieni Dedekinda napisana pod kierunkiem dr. hab. Alfreda Czogały.

Magister matematyki: Uniwersytet Śląski w Katowicach (2001 r), praca magisterska pt. Zastosowania lematu Burnside’a napisana pod kierunkiem dr. hab. Mieczysława Kuli.

Nagrody i wyróżnienia: Nagroda Rektora UŚ II stopnia za działalność naukowo-badawczą (2022 r, 2006 r).

Zainteresowania naukowe: teoria ordynków, algebraiczna teoria form dwuliniowych i kwadratowych, algebraiczna teoria liczb.

Zatrudnienie: Instytut Matematyki UŚ (od 2003 r), adiunkt.

Liczba wypromowanych: magistrów 20, licencjatów 16.

Plan zajęć Plan zajęć

Mój aktualny plan zajęć dydaktycznych dostępny jest na tej stronie.

Konsultacje w semestrze letnim 2022/2023 odbywają się w środy w godz. 13:00-13:45 w pokoju 551.

Publikacje Publikacje

Artykuły naukowe

Lp. Autorzy Tytuł Dane bibliograficzne

1.

 

P. Koprowski, B. Rothkegel The anisotropic part of a quadratic form over a number field J. Symbolic Comput. 115 (2023), 39-52, doi: 10.3233/FI-2021-2100.
2. M. K. Darkey-Mensah, B. Rothkegel
Computing the length of sum of squares and Pythagoras element in a global field Fund. Inform. 184 (2021), no. 4, 297-306, published: March 2022, doi: 10.3233/FI-2021-2100.

 

3.

 

M. K. Darkey-Mensah, P. Koprowski, B. Rothkegel The anisotropic part of a quadratic form over a global function field ISSAC ’21: Proceedings of the 2021 on International Symposium on Symbolic and Algebraic Computation (July 2021), 115–122, doi: 10.1145/3452143.3465518.
4.

 

B. Rothkegel Maximality of orders in Dedekind domains. II Acta Math. Hungar. 164 (2021), no. 2, 428-438,          doi: 10.1007/s10474-021-01161-7.
5.

 

B. Rothkegel Maximality of orders in number fields Banach Cent. Publ. 121 (2020), 155-160, doi: 10.4064/bc121-14.
6.

 

B. Rothkegel Maximality of orders in Dedekind domains

 

J. Algebra Appl. 19 (2020), no. 7, art. no. 2050125, doi: 10.1142/S021949882050125X.
7.

 

A. Czogała, P. Koprowski,
B. Rothkegel
Wild sets in global function fields Math. Slovaca 70 (2020), no. 2, 259-272,
doi: 10.1515/ms-2017-0349.
8.

 

B. Rothkegel Witt functor of a quadratic order Math. Slovaca 68 (2018), no. 6, 1339-1342,
doi: 10.1515/ms-2017-0184.
9.

 

A. Czogała, P. Koprowski,
B. Rothkegel
Wild and even points in global function fields Colloq. Math. 154 (2018), no. 2, 275-294,
doi: 10.4064/cm6979-1-2018.
10.

 

A. Czogała, B. Rothkegel,
A. Sładek
Wild primes of a higher degree self-equivalence of a number field Ann. Math. Sil. 30 (2016), 17-38,
doi: 10.1515/amsil-2016-0008.
11.

 

A. Czogała, B. Rothkegel Wild primes of a self-equivalence of a number field Acta Arith. 166 (2014), no. 4, 335-348,
doi: 10.4064/aa166-4-2.
12.

 

B. Rothkegel The image of the natural homomorphism of Witt rings of orders in a global field Acta Arith. 160 (2013), no. 4, 349-384,
doi: 10.4064/aa160-4-4.
13.

 

B. Rothkegel Nonsingular bilinear forms on direct sums of ideals Math. Slovaca 63 (2013), no. 4, 707-724,
doi: 10.2478/s12175-013-0130-5.
14. B. Rothkegel, A. Czogała
Singular elements and the Witt equivalence of rings of algebraic integers
Ramanujan J. 17 (2008), no. 2, 185-217,
doi: 10.1007/s11139-008-9119-z.

15.

 

B. Rothkegel, A. Czogała Witt equivalence of semilocal Dedekind domains in global fields
Abh. Math. Sem. Univ. Hamburg 77 (2007), 1-24,
doi: 10.1007/BF03173486.
16.

 

B. Rothkegel Bilinear forms over semilocal Dedekind rings in number fields
Tatra Mt. Math. Publ. 32 (2005), 103-117, [ps].

 

return to top