Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

asa
asa
Instytut Matematyki

dr Beata Rothkegel

Beata Rothkegel
Stanowisko:

Grupa:

Specjalność:

Pokój:

Telefon:

e-mail:

Logo ORCID

Adiunkt

Pracownicy badawczo-dydaktyczni

Algebra i Teoria Liczb

551

(32) 359 21 94

beata.rothkegel@us.edu.pl

0000-0002-9953-5667

 

Pełnione funkcje Pełnione funkcje
CV CV

Doktor nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka: Uniwersytet Śląski w Katowicach (2005 r), rozprawa doktorska pt. Pierścienie Witta pierścieni Dedekinda napisana pod kierunkiem dr. hab. Alfreda Czogały.

Magister matematyki: Uniwersytet Śląski w Katowicach (2001 r), praca magisterska pt. Zastosowania lematu Burnside’a napisana pod kierunkiem dr. hab. Mieczysława Kuli.

Nagrody i wyróżnienia: Nagroda Rektora UŚ II stopnia za działalność naukowo-badawczą (2006 r).

Zainteresowania naukowe: teoria ordynków, algebraiczna teoria form dwuliniowych i kwadratowych, algebraiczna teoria liczb.

Zatrudnienie: Instytut Matematyki UŚ (od 2003 r), adiunkt.

Liczba wypromowanych: magistrów 20, licencjatów 11.

Plan zajęć Plan zajęć

Semestr zimowy 2020/2021

 

Poniedziałek

9:45 – 11:15 Wstęp do algebry i teorii liczb (wykład) online: Microsoft Teams
11:30 – 13:00 Algebra (wykład) online: Microsoft Teams

Wtorek

9:45 – 11:15 Wstęp do algebry i teorii liczb (konwersatorium) online: Microsoft Teams

Środa

11:30 – 13:00 Algebra (konwersatorium) online: Microsoft Teams
13:00 – 13:45 Konsultacje online: Microsoft Teams
13:45 – 15:15 Algebra (konwersatorium) online: Microsoft Teams

 

Publikacje Publikacje

Artykuły naukowe

Lp. Autorzy Tytuł Dane bibliograficzne

1.

 

B. Rothkegel Maximality of orders in Dedekind domains, II praca wysłana do redakcji.
2.

 

B. Rothkegel Maximality of orders in number fields praca przyjęta do druku w Banach Center Publications.
3.

 

B. Rothkegel Maximality of orders in Dedekind domains

 

J. Algebra Appl. 19 (2020), no. 7, art. no. 2050125, 1-13,
doi: 10.1142/S021949882050125X.
4.

 

A. Czogała, P. Koprowski,
B. Rothkegel
Wild sets in global function fields Math. Slovaca 70 (2020), no. 2, 259-272,
doi: 10.1515/ms-2017-0349.
5.

 

B. Rothkegel Witt functor of a quadratic order Math. Slovaca 68 (2018), no. 6, 1339-1342,
doi: 10.1515/ms-2017-0184.
6.

 

A. Czogała, P. Koprowski,
B. Rothkegel
Wild and even points in global function fields Colloq. Math. 154 (2018), no. 2, 275-294,
doi: 10.4064/cm6979-1-2018.
7.

 

A. Czogała, B. Rothkegel,
A. Sładek
Wild primes of a higher degree self-equivalence of a number field Ann. Math. Sil. 30 (2016), 17-38,
doi: 10.1515/amsil-2016-0008.
8.

 

A. Czogała, B. Rothkegel Wild primes of a self-equivalence of a number field Acta Arith. 166 (2014), no. 4, 335-348,
doi: 10.4064/aa166-4-2.
9.

 

B. Rothkegel The image of the natural homomorphism of Witt rings of orders in a global field Acta Arith. 160 (2013), no. 4, 349-384,
doi: 10.4064/aa160-4-4.
10.

 

B. Rothkegel Nonsingular bilinear forms on direct sums of ideals Math. Slovaca 63 (2013), no. 4, 707-724,
doi: 10.2478/s12175-013-0130-5.
11. B. Rothkegel, A. Czogała
Singular elements and the Witt equivalence of rings of algebraic integers
Ramanujan J. 17 (2008), no. 2, 185-217,
doi: 10.1007/s11139-008-9119-z.

12.

 

B. Rothkegel, A. Czogała Witt equivalence of semilocal Dedekind domains in global fields
Abh. Math. Sem. Univ. Hamburg 77 (2007), 1-24,
doi: 10.1007/BF03173486.
13.

 

B. Rothkegel Bilinear forms over semilocal Dedekind rings in number fields
Tatra Mt. Math. Publ. 32 (2005), 103-117.

 

return to top