Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

asa
asa
Instytut Matematyki

dr Anna Brzeska

Anna Brzeska
Stanowisko:

Grupa:

Specjalność:

Pokój:

Telefon:

e-mail:

Logo ORCID

Adiunkt

Pracownicy dydaktyczni

Teoria Mnogości i Topologia

540

(32) 359 20 87

anna.brzeska@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0001-9611-4579

 

Pełnione funkcje Pełnione funkcje

Juror Ogólnopolskiego Sejmiku Matematyków

CV CV

Wykształcenie

Magisterium w zakresie matematyki

  • 1994-1999 jednolite studia magisterskie na kierunku Matematyka o specjalności teoretycznej, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
  • 1999 obrona pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandra Błaszczyka, Uniwersytet Śląski w Katowicach;

Doktorat w dziedzinie nauk matematycznych

  • 2000-2006 studia doktoranckie w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
  • 2006 obrona pracy doktorskiej “Kombinatoryczne i topologiczne własności forcingu Lavera”, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandra Błaszczyka, Uniwersytet Śląski w Katowicach;

Zatrudnienie

  • 1999-2000 stażystka w zakładzie Teorii Mnogości i Topologii Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
  • 2006 -2012  adiunkt w Zakładzie Teorii Mnogości i Topologii Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
  • 2012-2019 starszy wykładowca w Zakładzie Teorii Mnogości i Topologii Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
  • 2019 – adiunkt dydaktyczny na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Plan zajęć Plan zajęć

Praca zdalna za wyjątkiem czwartków, zgodnie z planem zamieszczonym na stronie http://plan.ii.us.edu.pl/zima/

Publikacje Publikacje

Artykuły naukowe

Lp. Autorzy Tytuł Dane bibliograficzne

1. Anna Brzeska On sequentially Ramsey sets Colloq. Math., Vol. 131, fasc. 1 (2013), s. 141-148,
DOI: 10.4064/cm131-1-8
2. Aleksander Błaszczyk,
Anna Brzeska
Pλ-sets and skeletal mappings Colloq. Math. Vol. 131, fasc. 1 (2013), s. 89-98,
DOI: 10.4064/cm131-1-12
 

return to top