Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Kulturze

VII KONFERENCJA NAUKOWA JOGA W KONTEKSTACH KULTUROWYCH

27.06.2022 - 11:05 aktualizacja 27.06.2022 - 11:18
Redakcja: Justyna Januszewska
Tagi: 6-8 IX 2022 r., Anna Gomóła, AWF, CINIBA, Dagmara Wasilewska, Instytut Nauk o Kulturze, Joga w kontekstach kulturowych, Kamila Gęsikowska

Konferencja Naukowa „Joga w kontekstach kulturowych” jest z założenia interdyscyplinarnym projektem mającym kontynuować namysł nad problematyką podjętą w 2014 roku, podczas pierwszej edycji konferencji. Jej cel jest stały: pokazanie różnych aspektów jogi przede wszystkim jako zjawiska modelowanego konkretnymi warunkami kulturowymi.

Zagadnienia, które wyznaczają główną oś tematyczną konferencji, to:

  • joga w kontekście tradycji historyczno-kulturowej;
  • joga jako przedmiot zainteresowania kultury zachodniej;
  • joga jako element procesu orientalizacji Zachodu;
  • joga w Polsce: szkoły, ośrodki i tradycje;
  • polskie badania naukowe nad różnymi aspektami jogi;
  • joga w potocznym rozumieniu – wyobrażenia i nieporozumienia.

Konferencja będzie mieć nie tylko wymiar intelektualny, ale i praktyczny – części referatowej
i wystawie poświęconej publikacjom na temat jogi (w CINiBA) towarzyszyć będzie część warsztatowa (w sali AWF). Do udziału zapraszamy osoby praktykujące jogę oraz badaczy
z ośrodków akademickich. Mamy nadzieję, że przyjmą Państwo zaproszenie do udziału
w dyskusji, a nasze spotkanie będzie dobrą okazją do wymiany myśli na temat aktualnej sytuacji jogi w Polsce.

W tym roku zapraszamy do udziału w kolejnej, już VII edycji konferencji.

Informacje organizacyjne dla prelegentów:

Aby wziąć udział w konferencji, należy przesłać zgłoszenie na adres e-mail: konferencja.joga@gmail.com

* 6-8 IX 2022 r. | Data konferencji

* 15 VIII 2022 r. | Termin nadsyłania zgłoszeń

* 30 VIII 2022 r.| Termin dokonania opłat za uczestnictwo

* Lokalizacja:

część referatowa6-7 września, CINiBA, Katowice, ul. Bankowa 11a.

część warsztatowa7-8 września, AWF Katowice, Katowice, ul. Mikołowska 72a, Nowa Hala, sala 144.

* Opłata dla prelegentów | 350zł [Opłata obejmuje kolację i obiad; nie zapewniamy noclegów].

Nr konta do dokonywania opłaty konferencyjnej: PL 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784
(w tytule prosimy podać imię, nazwisko prelegenta z dopiskiem „Konferencja Joga 2022”).

Uczestnictwo bierne oraz część warsztatowa są bezpłatne.

Dla gości z zagranicy wprowadziliśmy możliwość udziału w konferencji w formie zdalnej.

Dalsze szczegóły na temat konferencji oraz aktualne o niej informacje dostępne są na stronie konferencji oraz na Facebooku.

Organizatorzy:

Katedra Zarządzania Sportem i Turystyką, Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, ul. Mikołowska 72A, 40-065 Katowice

Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, ul. Bankowa 11a, 40-007 Katowice

grafika przedstawiająca kwiat lotosu - błękitne kontury na białym tle - logo konferencji Joga w kontekstach kulturowych

Komitet naukowy:

prof. dr hab. Krzysztof Konecki

prof. dr hab. Aleksandra Żebrowska

prof. UŚ dr hab. Anna Gomóła

prof. AWF Katowice dr hab. Małgorzata Grabara

prof. WSH dr hab. Mirosław Harciarek

prof. AWF Wr., prof. UWr. dr hab. Lesław Kulmatycki

prof. AWF Katowice dr hab. Janusz Szopa

prof. AWF Katowice dr hab. Anna Zwierzchowska

dr Michał Dziadkiewicz

dr Agnieszka Ulfik

Komitet organizacyjny:

prof. AWF Katowice dr hab. Janusz Szopa

mgr Dagmara Wasilewska – sekretarz konferencji

dr Aleksandra Budzisz

dr Michał Dziadkiewicz

dr Kamila Gęsikowska

return to top