Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Jerzy Reizes-Dzieduszycki

15.04.2020 - 13:30, aktualizacja 08.06.2020 - 14:27
Redakcja: JusJan

dr Jerzy Reizes-Dzieduszycki
e-mail: jerzy.reizes-dzieduszycki@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

  • badania historii polskich bibliotek naukowych na Kresach Wschodnich XIX i XX w,
  • polskie dziewiętnastowieczne biblioteki ziemiańskie na Kresach Wschodnich (Lwów),
  • metodyka oraz historia i dydaktyka działalności informacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii informacyjnych.

Stopnie i tytuły naukowe:

Doktorat

1992 – Instytucje życia literackiego Warszawy wobec powstań i Plebiscytu na Górnym Śląsku w latach 1919-1921, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

  1. Działalność kolekcjonerska i bibliofilska przedstawicieli arystokracji i ziemiaństwa polskiego przełomu XVIII i XIX wieku : Działyńscy, Dzieduszyccy, Baworowscy // W: O etosie książki : studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. – S. 258-269. – ISBN 978-83-226-3178-2.
  2. Technologie informacyjne (IT) w bibliotece // W: Bibliotekarstwo. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2013. – S. 405-416. – ISBN 978-83-61464-95-2.
  3. Biblioteka Poturzycka jako księgozbiór historyczny // W: Studia i rozprawy bibliologiczne. – Katowice : Studio Noa, 2012. – S. 37-52.
return to top